Til hovedinnhold

Slik søker du om helsesertifikat for melk og meieriprodukter

Her finner du informasjon om innsending av forhåndsmelding om sertifikat og hvordan du søker om sertifikat.

Faglig oppdatert

Vær oppmerksom på: 
Mattilsynet har innført nye rutiner for eksport av melk og meieriprodukter, og du må nå søke med forhåndsmelding. 

Slik søker du om helsesertifikat med forhåndsmelding

Det er viktig å gjøre seg kjent med den nye rutinen før du søker om sertifikat.

Eksport til land med særkrav

De fleste land godtar generelt helsesertifikat for melk og meieriprodukter.

Noen land har særkrav og krever egne sertifikater og erklæringer. Se egne landsider for informasjon om disse: Eksport av melk og meieriprodukter

Du må vite

  • hva importlandet krever før varene sendes ut av Norge
  • hvilket sertifikat du skal bruke og om du trenger andre eksportdokumenter
  • hvilke krav de ulike importlandene stiller til varene og produsenten
  • at disse kravene er oppfylt

Dersom det generelle sertifikatet ikke er tilstrekkelig for et nytt marked, må Mattilsynet utvikle nytt sertifikat til det aktuelle landet. Ved anmodning om utarbeidelse av et nytt sertifikat til nye markeder, er det eksportøren som har ansvaret for å innhente importlandet krav som skal ligge til grunn for sertifikatet. De må også skaffe kontaktopplysninger til relevante myndighetene i importlandet.

For å kunne eksportere til for eksempel Russland, må meieriet være listeført av russiske myndigheter.

Se endringer

Ny rutine for forhåndsmelding

Saken er oppdatert med ny rutine for forhåndsmeldinger.