Slik hindrer du spredning av fiskesykdommer i vassdrag

Alle som ferdes ved elver og ferskvann må følge noen tiltak for å hinde sykdomsspredning.

Publisert

Parasitter og bakterier kan overleve flere dager i fuktige omgivelser og spres med fisk, garn, fiskeutstyr, kanoer og vann fra smittede vassdrag og anlegg.

Derfor må alle som ferdes ved elver og ferskvann bidra for å forhindre smitte.

Tiltak for å hindre spredning:

  • Ikke flytt eller sett ut fisk uten tillatelse fra Mattilsynet eller Statsforvalteren.
  • Vask og sløy fisken kun der du fanget den.
  • Tørk eller desinfiser utstyr før du flytter det mellom eller innen vassdraget.
  • Bare slå ut vann i samme vassdrag som du hentet det fra.

Brudd på disse tiltakene er straffbare.

Slik gjør du

Desinfeksjon av fiskeutstyr

Besøk en desinfeksjonsstasjon og få utstyret desinfisert eller desinfiser selv med Virkon-S (kjøpes f.eks. på Felleskjøpet). Eventuelt et annet desinfeksjonsmiddel.

Virkon-S løses opp i vann til 1% løsning, påføres utstyret og skylles av etter omtrent 15 minutter. Virkon-S skader erfaringsmessig ikke utstyret.

Følg instruksjonene på pakken eller kontakt Mattilsynet for mer informasjon.

Tørking av fiskeutstyr

Hvis du i stedet skal tørke utstyret, sørg for at alt får tørke i en minimumstemperatur på 20°C i minst to dager, eller varm opp i minst en time i en temperatur på over 60°C.

Alt kajakkutstyr må tørkes eller desinfiseres

Alle padlere må tørke og/eller desinfisere kajakken og annet utstyr som kommer i kontakt med vann med Virkon-S før de drar til andre elver.

Hvis dette ikke blir gjort, kan elvesport i gyroinfiserte elver i Norge bli forbudt. Desinfeksjon beskytter elvene og kan sikre padleres rett til å bruke dem.