Til hovedinnhold
Søk

Gyrodactylus salaris

Gyrodactylus salaris påvist i flere vassdrag

Pr. 31. desember 2022 har 8 vassdrag kjent forekomst av Gyrodactylus salaris, 42 vassdrag er friskmeldte etter behandling og 1 vassdrag er under friskmelding. 

Mattilsynet kan iverksette tiltak for å hindre smitte. Det kan innebære restriksjoner på fiske og andre vannaktiviteter, påbud om tørking eller desinfisering av utstyr.

Oppdatert

Varsle om sykdom på oppdrettsfisk og akvatiske dyr

Varsle Mattilsynet dersom det er

  • grunn til mistanke om sykdom
  • påvising av sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr

Ring straks 22 40 00 00.

Send deretter skriftlig varsel på e-post (finn riktig adresse i vedlegg 1) eller bruk Mattilsynets skjematjeneste. 

Mattilsynets skjematjeneste

Om sykdommen

Gyrodactylus salaris (gyro) er et bittelite dyr som setter seg fast på huden til laksyngel. Parasitten kan føre til at hele bestander av villaks i smittede elver går tapt. Gyro er en liste 3 sykdom, og forekomst av eller mistanke om parasitten skal straks meldes til Mattilsynet.

Symptomer

Laks med gyrodactylose får ofte et hvitaktig utseende grunnet et slimlag på huden. Fisken blir til slutt mindre aktiv, og etter hvert apatisk. 

Hvordan smitter sykdommen?

Parasitten kan spres med fisk, utstyr og vann fra smittede vassdrag og anlegg. De fleste spredninger av parasitten til nye områder i Norge har skjedd ved flytting og utsett av smittet fisk, men den kan også spres med utstyr som brukes i flere vassdrag. G. salaris kan overleve i flere dager i fuktige og varme omgivelser, f.eks. i plastikkposer, på død fisk, på annen emballasje og utstyr som vadere, garn, snører og håv. Også gummibåter, madrasser, badeutstyr, rafting, kajakk- og kanopadling kan føre med seg smitte.