Rapport

Overvåkings- og friskmeldingsprogram for Gyrodactylus salaris 2020

Publisert
Hva ble undersøkt?

Overvåkings- og kontrollprogrammet:

  • 2.375 laksefisk i 71 vassdrag
  • 2.901 laksefisk i 87 akvakulturanlegg

Friskmeldingsprogrammet:

  • 775 fisk i 5 vassdrag, 3 vassdrag i Skibotn-regionen inkl. Fustvassdraget og Ranavassdraget

Overvåking av Drammensvassdraget:

  • Miljø-DNA undersøkelser og elektrofiske i oppstrøms fisketrapp i Hellefossen for å finne ut om stengningen var effektiv

Overvåking i Ranavassdraget:

  • Supplerende miljø-DNA undersøkelser i Pluraelva i Ranavassdraget ved å lete etter regnbueørret
Tidsrom
2020
Hva lette vi etter?
  • Gyrodactylus salaris
  • Regnbueørret i Pluraelva i Ranavassdraget
Hva fant vi?

Ingen påvisning av Gyrodactylus salaris i noen av prøvene fra oppdrettsfisk eller villfisk i vassdragene. Ingen spor av regnbueørret i Pluraelva i Ranavassdraget.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærsinstituttet

Fil
rapport_ overvakings_og_friskmeldingsprogram_Gyrodactylus_Salaris_2020 (PDF)