Gebyr ved utstedelse av dyrehelsesertifikatet for overføring av rogn og fisk mellom områder med ILA-fristatus ved innenlands omsetning

Utstedelse av dyrehelsesertifikatet for overføring av rogn og fisk mellom områder med ILA-fristatus ved innenlands omsetning er gebyrpålagt.

Publisert

Se vedlegg I. I forskriften omtales dyrehelsesertifikat som ”transportdokument” og gebyrlegges for ”utstedelse av transportdokument for levende akvatiske dyr”.

Regelverk

Forskrift om gebyrer til Mattilsynet