Rapport

Overvåking av ILAV HPRdel i kontrollområder 2020

Det ble avdekket funn av sykdomsfremkallende ILA-virus ved 12 lokaliteter ved den månedlige overvåkingen innenfor kontrollområdene for ILA. Disse påvisningene ble fulgt opp og elleve av anleggene fikk stadfestet ILA-diagnose, mens det i ett anlegg var mistanke om ILA.

Publisert

I tillegg ble ikke-sykdomsfremkallende variant av ILA-viruset, HPR0, avdekket i prøver fra 31 anlegg. For fire av anleggene ble det senere avdekket sykdomsfremkallende variant av ILA-viruset, og disse utgjør en del av de totalt 12 påvisningene av denne patogene varianten.

Hva ble undersøkt?

Overvåking med uttak av månedlige prøver ved lokalitetene innenfor 32 kontrollområder for ILA.

Hva lette vi etter?

Sykdomsfremkallende variant av ILA-viruset, HPRdel.

Hva fant vi?

Overvåkingsprøvene fra totalt 12 av 253 lokaliteter var positive for den sykdomsfremkallende varianten av ILA-viruset, HPRdel.

Overvåkingsprøvene fra totalt 31 lokaliteter var positive for den ikke-sykdomsfremkallende varianten av ILA-viruset, HPR0. To til ni måneder senere var det funn av ILA-virus HPRdel ved fire av disse anleggene.

Les rapporten på Veterinærinstituttets nettsider.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet tar prøvene ved anleggene i bekjempelsessonene og oppdretternes fiskehelsepersonell tar ut prøvene i overvåkingssonene.

Veterinærsinstituttet og de utpekte laboratoriene analyserte prøvene.