Til hovedinnhold
Rapport

Overvåking og kartlegging av ILA-virus HPR0 i settefiskanlegg i 2021

ILAV HPR0 er den apatogene varianten av ILA-viruset og ble funnet i åtte av 78 settefiskanlegg. Det var ingen funn av den patogene virusvarianten av infeksiøs lakseanemi (ILA).

Publisert

Flere settefiskanlegg som har vært positive for ILA-virus HPR0, har levert smolt til sjøanlegg med utbrudd av ILA. I en del tilfeller har det vist seg at den patogene varianten av ILA-viruset, HPRdel, i sjøanlegget var beslektet med ILA-virus HPR0-funn med hensyn i settefiskanlegget.

Hva ble undersøkt?

Forekomsten av ILA-virus HPR0 i 78 settefiskanlegg med laks og regnbueørret.

Tidsrom
2021
Hva lette vi etter?

Sykdomsfremkallende variant av ILA-viruset, HPRdel.

Hva fant vi?

Det ble avdekket funn av ILA-virus HPR0 i åtte av 78 undersøkte anlegg.

Alle positive prøver kom fra settefiskanlegg med laks.

Positive kar for HPR0 ble funnet både i RAS-anlegg og gjennomstrømmingsanlegg, de fleste hvor det også var bruk av sjøvann.

Siden det kun ble tatt ut overvåkingsprøver en gang per settefiskanlegg i løpet av året og i et relativt avgrenset antall kar, er det sannsynlig at resultatet av overvåkingen underestimerer den faktiske forekomsten av ILA-virus HPR0.

Hvem utførte oppdraget?

Les rapporten på Veterinærinstituttets nettsider