Til hovedinnhold
Søk

Marteiliose

Få tilfeller av bonamiose og marteliose i Norge

Parasittene Bonamia ostreae og Marteilia refringens har ikke vært påvist i Norge siden 2008.

Det er opprettet en beskyttelse- og overvåkningsone utenfor Arendal etter bonamiose ble påvist der i 2008.

Les meir om sjukdommen

Varsle om sykdom på oppdrettsfisk og akvatiske dyr

Varsle Mattilsynet dersom det er

  • grunn til mistanke om sykdom
  • påvising av sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr

Ring straks 22 40 00 00.

Send deretter skriftlig varsel på e-post (finn riktig adresse i vedlegg 1) eller bruk Mattilsynets skjematjeneste. 

Mattilsynets skjematjeneste

Om sykdommen

Marteiliose er en skjellsykdom forårsaket av parasitten Marteilia refringens. Dette er en liste 2 sykdom, og forekomst av eller mistanke om marteiliose skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.