Til hovedinnhold

Spørsmål og svar om PD-forskriften

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene Mattilsynet mottar om PD-forskriften.  

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Virkeområde
  2. Definisjoner
  3. Prøvetaking og screening
  4. Flytting
  5. Fiskehelsepersonell
  6. Vaksinering mot PD
  7. Transportforskriften
  8. Tiltak ved mistanke om eller påvisning av PD
  9. Tiltak i PD-sonen
  10. Tiltak i overvåkingssonene

Har du flere spørsmål, kan du sende dem til Ane Wilson Erdal, rådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd på Mattilsynets hovedkontor.