Til hovudinnhald

Hvordan avlive hummer

Hummer skal ikke avlives med levendekoking, men avlives/bedøves før koking. 

Publisert

En måte å avlive hummer på er å kløyve hodet med en kniv. Først finner du hvor krysset på hodet til hummeren er. Fra dette krysset setter du bakerste del av kniven, slik at du treffer samlingspunktet for sentralnervene. På Godfisk.no er dette beskrevet og illustrert. 

Mattilsynet anbefaler at de som kjøper hummeren i butikk får dem avlivet der av profesjonelle som kan dette.

Det finnes andre måter å avlive og bedøve hummer på (blant annet elektrisk bedøving), men slike metoder krever mer fagkunnskap. Mattilsynet forventer ikke at privatpersoner har slik kunnskap og utstyr. Derimot forventes dette av profesjonelle aktører som restauranter / butikker, etc.