Klagevedtak om akvakultur fra før 1. mai 2021

Her finner du en oversikt over klagevedtak på akvakulturområdet fra Mattilsynets hovedkontor. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Derfor deler Mattilsynet klagevedtak om akvakultur
  2. 1. Klagevedtak om godkjenning av anlegg og slakterier: etablering, utvidelse og reduksjon
  3. 2. Klagevedtak om drift av akvakulturanlegg: driftskrav og driftsplaner
  4. 3. Klagevedtak om lakselus: krav om kontroll med lakselus, lusegrense og tvangsmulkt
  5. 4. Klagevedtak om fiskesykdommer: krav til kontroll og tiltak mot PD, ILA og andre
  6. 5. Klagevedtak om andre temaer og annet regelverk innen akvakultur
  7. 6. Unntaksvekst 2019: Oversikt over søkere, vedtak og klagesaker