Bruk av ethoxyquin som tilsetningsstoff i fôr er faset ut

Ethoxyquin (EQ) er et tilsetningsstoff som var godkjent til bruk i fôr, men hvor bruken ble faset ut i juli 2020.

Publisert

Stoffet har vært mye brukt i marine råvarer som lett oksiderer (harskner), og spesielt for å hindre selvantenning av fiskemel under sjøtransport.

Bakgrunn

I EU gjennomgås alle godkjente tilsetningsstoffer til bruk i fôr på nytt med jevne mellomrom. For å bli godkjent, må det dokumenteres at stoffet har den ønskede eller påståtte effekten, samtidig som det må dokumenteres at stoffet ikke har negativ effekt på folkehelse, dyrehelse eller miljø. EFSA, den europeiske vitenskapskomiteen for mattrygghet, vurderer dokumentasjonen før EU-kommisjonen beslutter om det kan gis ny godkjenning. Norge følger EU sitt regelverk på dette området.

I 2015 publiserte EFSA en vurdering av EQ: 

Safety and efficacy of ethoxyquin (6-ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline) for all animal species. EFSA Journal 2015;13(11):4272 (efsa.europa.eu)

Det var vanskelig for EFSA å konkludere på grunn av manglende kunnskap om stoffet, men EFSA pekte på mulige negative effekter knyttet til et av nedbrytningsproduktene og et stoff som dannes som en forurensing under produksjonen. For å være på den sikre siden ble godkjenningen satt på vent av EU-kommisjonen i 2017 (forordning (EU) nr. 2017/962, forlenget i forordning (EU) 2021/412).

Avslag på godkjenning

Industrien fikk mulighet til å finne gode alternative antioksidanter for marine råvarer ved at det ble gitt en overgangsperiode for å fase ut bruken av EQ, og 30. juni 2020 var det ikke lenger tillat å benytte EQ som tilsetningsstoff i alle typer fôr.

Det ble satt i gang et arbeid med å framskaffe den kunnskapen som mangler for at EFSA skal kunne gjøre en fullstendig vurdering. EFSA kom med ny vurdering i mars 2022: 

Safety and efficacy of a feed additive consisting of ethoxyquin (6‐ethoxy‐1,2‐dihydro‐2,2,4‐trimethylquinoline) for all animal species (FEFANA asbl). EFSA Journal 2022;20(3):7166 (efsa.europa.eu)

EFSA kunne ikke utelukke at bruk av EQ utsetter dyr med lang forventet levetid for risiko. På grunn av mangel på data om tilstedeværelse av nedbrytningsproduktet p-fenetidin i vev og i animalske matprodukter, kunne EFSA heller ikke trekke en konklusjon om maten er trygg for forbrukerne. De kunne ikke konkludere om bruk av EQ er trygt for terrestriske og akvatiske økosystemer, når stoffet brukes i fôr til landdyr. Det kan ikke utelukkes at EQ utgjør en risiko for den akvatiske næringskjeden, eller for marine sediment levende organismer som eksponeres for fôrtilsetningsstoffet, når det brukes i havmerder.

Med bakgrunn i denne vurderingen ble søknaden om godkjenning som fôrtilsetningsstoff endelig avslått i august 2022 (forordning (EU) 2022/1375). Skulle søker i fremtiden framskaffe nye data, kan de søke om godkjenning på nytt.