Krav til godkjenning og registrering av virksomhet som produserer fiskeolje og fiskeprotein til bruk både som næringsmiddel og fôr

Virksomhetene må ha godkjenning etter regelverket for næringsmiddelhygiene og animaliebiprodukt, og registrering etter regelverket for fôrhygiene.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Mål med regelverk om næringsmidler, animalske biprodukter og fôr
  2. Krav til godkjenning etter regelverk om animalske biprodukter
  3. Krav til registrering etter fôrregelverket
  4. Materielle krav til fiskeolje og fiskeprotein som skal brukes i fôr

Virksomheter som produserer fiskeolje eller fiskeprotein som skal kunne anvendes både som næringsmiddel og som fôr, må ha følgende godkjenninger/registreringer:

  1. Godkjenning etter næringsmiddelhygiene-regelverket som næringsmiddelvirksomhet med relevant aktivitet.
  2. Godkjenning etter animaliebiprodukt-regelverket (lovdata.no) som bearbeidingsanlegg med produkt – henholdsvis FATF for fiskeolje til fôr, og PAP for bearbeidet animalsk protein.
  3. Registrering etter fôrhygieneregelverket (lovdata.no) med aktivitet fôrvarer produksjon og produksjonsform produksjon av fôrmidler for salg/omsetning som innebærer registrering.

Mattilsynet skal føre lister over virksomhetene og aktiviteter virksomhetene er godkjent for/registrert med.