Privatpersoner som kjøper fôr i utlandet

Dersom du velger å kjøpe fôr til dine kjæledyr i utlandet, har du selv ansvaret for at varene du tar inn i Norge er i tråd med norsk regelverk.

Publisert

I noen tilfeller har Norge andre regler enn for eksempel EU. Fôr som er tillatt i EU, inkludert Sverige og Danmark, kan dermed være ulovlig i Norge. Dette gjelder spesielt fôr som inneholder genmodifiserte råvarer. Slikt fôr er ikke tillatt i Norge.

Dersom fôret du tar inn i landet kun skal brukes til egne kjæledyr, trenger du ikke å være registrert hos Mattilsynet. Hvis fôret du tar inn derimot skal omsettes videre, skal du være registrert som fôrimportør. Husk at hest og kanin regnes som et matproduserende dyr, selv om de for deg er sports- eller familiedyr. Dersom du importerer fôr til hest eller kanin, skal du uansett registreres hos Mattilsynet.

Netthandel

Vær oppmerksom på at noen utenlandske nettbutikker henvender seg til norske kunder på norsk språk på sine nettsider. Det er dermed ikke nok at nettsiden fremstår som norsk. Det kan likevel være at virksomheten befinner seg i et annet land.

Grensehandel

Dersom du kjøper fôr til egne kjæledyr i en butikk i et EU-land, kan du i de fleste tilfeller ta dette med deg hjem. Unntakene er fôr som inneholder genmodifiserte råvarer. Om varen inneholder slike råvarer skal framgå av merkingen på fôret. Levende fôr kan du heller ikke ta med deg over grensen.

Land utenfor EØS

Fra land utenfor EØS-området gjelder særskilte regler.

Se veileder om tekniske bestemmelser ved import og samhandel av fôr