Import av hund, katt og ilder fra tredjeland og områder utenfor EU/EØS

Se reglene som gjelder når du importerer hund, katt og ilder kommersielt til Norge fra tredjeland (land utenfor EU/EØS).

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Dyrene må komme fra godkjente tredjeland og områder
  2. Dyrene må oppfylle krav til dyrehelse
  3. Du må registrere dyrene og vise dem frem i kontroll
  4. Særskilte beskyttelsestiltak kan begrense importen
  5. Relevant regelverk

Et typisk eksempel på kommersiell import er dyrebutikker som importerer dyr for å selge dem i Norge. Men det er for eksempel også kommersielt å importere ett eller flere dyr på bestilling fra en privatperson.

Hvis du reiser med dine egne dyr, og du har med deg maksimalt fem dyr, kan du følge reglene som gjelder for reise med kjæledyr.