Til hovudinnhald

Import av sammensatte produkter fra tredjestat

Sammensatte produkter er næringsmidler som inneholder både vegetabilske ingredienser og bearbeidede animalske produkter.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Hva er et sammensatt produkt?
  2. Hva er ikke et sammensatt produkt?
  3. Endringer i regelverket
  4. Er det sammensatte produktet grensekontrollpliktig?
  5. Hvordan skal import av sammensatte produkter meldes til Mattilsynet?
  6. Kategorier av sammensatte produkter
  7. Privat erklæring
  8. Spørsmål om import av sammensatte produkter