Til hovudinnhald

Import av animalske varer fra tredjestat/land utenfor EU/EØS

Alle animalske varer som importeres fra tredjestater skal grensekontrolleres og godkjennes ved en grensekontrollstasjon før de tas inn. Dette gjelder også for enkelte sammensatte produkter.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Viktige begreper - Grensekontroll
  2. Krav til import av animalske varer
  3. Informasjon til importører av animalske produkter fra Kina
  4. Hvilke varer skal grensekontrolleres?
  5. Meldesystemer
  6. Gjennomføring av grensekontroll
  7. Gebyr
  8. Ulovlig import
  9. Grensekontrollstasjoner
  10. Importørens plikter

Grunnen til at det er krav om grensekontroll er å forhindre at smittsomme dyresykdommer kommer inn i EU/EØS og for å sikre at varene som importeres ikke utgjør fare for mennesker, dyr og miljø. EØS-avtalen forplikter Norge til å ha samme regelverk som EU i forbindelse med importkontroll. Varer som godkjennes for import og fri omsetning i Norge blir også godkjent for fri omsetning i hele EØS-området.   

Selv om varer godkjennes på en grensekontroll er det alltid importørens ansvar å sikre at varene som tas inn er i henhold til regelverket.  

Grensekontroll er en gebyrpliktig tjeneste.