Til hovedinnhold

Kommersiell import av mat - en innføring

Som ny importør av mat er det viktig at du kjenner ditt ansvar for at maten er trygg å føre inn i landet, knyttet til folkehelse, dyrehelse og miljø. Når du har innført en vare til Norge, er den å betrakte som en vare som kan omsettes innen hele EU/EØS. Regelverket for import av mat er felles for EU. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Viktige begreper
  2. Registrer deg som importør
  3. Meldeplikt for matvarer (utenfor EU/EØS)
  4. Første mottaker må være kjent med sine plikter
  5. Sørg for at virksomheten som er første mottakssted er registrert
  6. Sett deg inn i reglene som gjelder for din vare (forhåndsvurdering)
  7. Skal du drive med matimport, må du ha på plass rutiner for internkontroll
  8. Mottakskontroll
  9. Språk i merkingen 

De ulike stegene for deg som skal starte med import av mat

Dersom du skal starte opp som kommersiell importør av mat, er det spesielt fem ulike tema du bør sette deg inn i:

Ulike regler for import utenfor og innenfor EU/EØS

Det finnes ulike regler for hvilke typer matvarer du kan ta inn, og fra hvilket land. En rekke matvarer fra land utenfor EU skal kontrolleres ved første grensepassering til EU/EØS. Dette gjelder alle animalske matvarer slik som fisk, fiskeolje, kjøtt, melk, egg og honning, og i noen tilfeller ikke-animalske matvarer som nøtter, grønnsaker, krydder med mer. Denne kontrollen gjøres ved en av våre grensekontrollstasjoner før du kan frakte varene til eget lagersted/første mottaker.