Til hovedinnhold

Dette kan du ta med deg av mat og drikke fra utlandet

Mat og drikke fra andre land kan bringe med seg smitte til norske dyr og mennesker. For å hindre at slik smitte skjer, er det egne regler for import av mat og drikke. Hvilke regler som gjelder, avhenger av hvilket land eller område du vil ta med varer fra. 

Faglig oppdatert

Innhold på denne siden

  1. Fra EU/EØS
  2. Færøyene, Grønland og Svalbard
  3. Land utenfor EU/EØS

Smitte i mat og matavfall kan få store konsekvenser for dyr og mennesker i Norge. Sykdom kan bli spredt ved at ville eller tamme dyr får tilgang på matavfall som mennesker har kastet.