Hvordan ser identifikasjonsmerket og stempelmerket ut?

Identifikasjonsmerker og stempelmerker er like for alle animalske næringsmidler.

Publisert

Merket skal være ovalt, og det skal angi Norge eller NO, virksomhetens godkjenningsnummer og en betegnelse for det europeiske fellesskapet. I Norge bruker vi betegnelsen EFTA.

I tillegg benyttes et nasjonalt stempelmerke for kjøtt. Dette benyttes kun i spesielt angitte tilfeller og er firkantet slik at det ikke kan forveksles med det ovale merket.

Sporbarhetsmerking .jpg