Import av levende akvakulturdyr fra land utenfor EU/EØS

Å ta inn levende akvakulturdyr, som for eksempel rogn og akvariefisk, fra andre land til Norge, utgjør en risiko for å introdusere smittsomme sykdommer som kan ha store konsekvenser.

Publisert

Innhold på denne siden

 1. Tillatelse fra Miljødirektoratet og registrert hos Mattilsynet og i Traces
 2. Kun import fra land som er oppført på EUs tredjelandslister
 3. Fristatus for Storbritannia
 4. Er akvakulturdyrene mottagelig art eller vektorart for listeførte sykdommer?
 5. Krav om helsesertifikat
 6. Krav til grensekontroll
 7. Norge har fristatus for noen sykdommer
 8. Unntak for anlegg med forskningsformål

Med levende akvakulturdyr menes dyr i alle livsstadier, herunder egg, sæd og gameter, av

 • fisk som tilhører overklassen Agnatha og klassene Chondrichthyes
 • Sarcopterygii og Actinopterygii
 • bløtdyr som lever i vann, og som tilhører rekken Mollusca
 • krepsdyr som lever i vann, og som tilhører underrekken Crustacea

Rogn og melke regnes også som levende akvakulturdyr.