Til hovedinnhold

Veiledere for import av planter og andre sertifikatpliktige varer

Her finner du en oversikt over veiledere som handler om import av planter og andre varer som skal følges av et sunnhetssertifikat. 

Publisert

Ved import av planter med mer er det en risiko for at det kan følge med plantesykdommer og planteskadedyr. Det er derfor strenge regler for innførsel av disse varene til Norge. I veilederne på denne siden kan du lese om hvilke krav som gjelder og hvordan du kan oppfylle disse kravene.

Reglene i forskrift om plantehelse gjelder for deg som importerer blant annet

  • planter (planteskoleplanter, formeringsmateriale, potteplanter m.m.)
  • jord, kompost og organisk gjødsel
  • tre (tømmer, trelast, flis, treemballasje m.m.)
  • poteter
  • ferdigplen
  • frø av blant annet tomat og løk 
  • blomsterløk og noen arter avskårne blomster 
  • visse arter frisk frukt, bær og grønnsaker
  • brukte landbruksmaskiner

Registrering hos Mattilsynet

Virksomheter som skal importere varer med krav til medfølgende plantesunnhetssertifikat, skal være registrerte som importør hos Mattilsynet. Visse sertifikatpliktige sendinger skal meldes elektronisk via Mattilsynets skjemateneste.

En virksomhet som importerer frø til omsetning som såvare, skal være registrert som såvareforretning.

Planter og andre varer som skal følges av et sunnhetssertifikat, kan bare importeres dersom de oppfyller kravene i regelverket.

Internkontroll plantehelse

Alle virksomheter som importerer varer som er sertifikatpliktige, har plikt til å innføre og utøve internkontroll.  Lær mer om hva internkontroll for plantehelse omfatter i Veileder internkontroll plantehelse (PDF).

Innmelding av import i skjematjenesten

Informasjon om hvordan skjemaene i skjematjenesten skal fylles ut i forbindelse med import, finner du i Brukerveiledning for import av planter i skjematjenesten (PDF).

Tilleggserklæringer på plantesunnhetssertifikater

Når du skal kontrollere plantesunnhetssertifikatene i forbindelse med import av planter og andre varer som skal følges av slike sertifikater, finner du veiledning i Veileder for tilleggserklæringer på importsertifikater (PDF).

Import av planter og formeringsmateriale

Regelverket for import av planter og formeringsmateriale som skal følges av sunnhetssertifikat, er beskrevet i Veileder om import av planter (PDF).

Med planter og formeringsmateriale menes levende planter og plantedeler som er plantet, eller skal plantes. Dette inkluderer blant annet podekvister, vevskulturer, løk og knoller.

Mattilsynet godtar elektroniske plantesunnhetssertifikater som kan verifiseres

Import av frø til forskningsformål

Import av såvare til vitenskapelig formål er beskrevet i Import av frø til vitenskapelig formål.

Import av sertifikatpliktig tre (tømmer, trelast, flis og andre produkter av tre).

Veiledning til alle som er involvert i import av sertifikatpliktig tre (tømmer, trevirke, trelast, flis, treemballasje og andre produkter av tre) finnes i Veileder for import av sertifikatpliktig tre (PDF).

Import av potet

Alle som er involvert i import av potet til mat og industri, finner veiledning i Veileder for import av potet (PDF)

Import av næringsmidler

Husk at ved import av poteter, frukt og grønnsaker må du også være kjent med regelverket for næringsmidler.

Dette kan du lese mer om på Plikter for importør og første mottaker av næringsmidler.