Til hovedinnhold

Plikter for importør og første mottaker av næringsmidler

Som første mottaker er det flere plikter du må kjenne til.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Registrering av importør
  2. Første mottaker må være kjent med sine plikter
  3. Sørg for at virksomheten som er første mottakssted er registrert
  4. Meldeplikt for matvarer (utenfor EU/EØS)
  5. Forhåndsvurdering
  6. Internkontroll og matimport
  7. Mottakskontroll

Hva er forskjellen på privat og kommersiell import?

Vi skiller mellom kommersiell import og privat import. For deg som skal ta inn varer og selge videre til en kunde, skal du følge reglene for kommersiell import.

Hva er en importør? 

En som tar inn varer fra land utenfor Norge for videresalg, er en importør. 

Hva er tredjestat?

Land som ligger utenfor EU/EØS-området betegnes som tredjestat.