Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Tilsyn med prøvetakingsplaner på drikkevann i region øst i 2019

Mattilsynets kontroll av 254 vannverk i de tidligere fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark viser at 143 av vannverkene oppfyller kravene for å sikre at de leverer helsemessig trygt drikkevann. Hva er undersøkt:M... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/tilsyn_med_drikkevann/tilsyn_med_provetakingsplaner_paa_drikkevann_i_region_ost_i_2019.37422 Publisert 22.01.2020 | Sist endret 22.01.2020

Risikovurdering av pukkellaks

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at invasjonen av pukkellaksen kan gjøre stor skade i Norge.  Hva undersøkte VKM:Pukkellaks i norske elverHva lette VKM etter?Risiko for negative ko... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/risikovurdering_av_pukkellaks.37376 Publisert 16.01.2020 | Sist endret 13.08.2020

Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttprodukter 2019

Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Mattilsynet utført næringsstoff- og miljøgiftanalyser av kjøttprodukter. Formålet til prosjektet «Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttprodukter» er å fremskaffe næring... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/analyser_av_naeringsstoffer_og_tungmetaller_i_kjottprodukter_2019.37345 Publisert 15.01.2020 | Sist endret 18.11.2022