Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Rapport landdyr – Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2019

Rapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn med landdyr i 2019, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket f... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/rapport_landdyr__mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_i_2019.37714 Publisert 20.02.2020 | Sist endret 19.06.2022

Tilsyn med lokalmatvirksomheter som produserer kjøttprodukter 2019

Mattilsynet førte i 2019 tilsyn med lokalmatvirksomheter som produserer kjøtt og kjøttprodukter. Vi førte tilsyn hos 103 produsenter, og 54 prosent fikk ingen merknader eller kun veiledning. Mattilsynet vurderer at status hos de k... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/tilsyn_med_lokalmatvirksomheter_som_produserer_kjottprodukter_2019.37607 Publisert 14.02.2020 | Sist endret 24.02.2020

Kontroll av Salmonella i tørket frukt, tørkede bær og nøtteblandinger 2019

I Mattilsynets kontroll ble det ikke funnet Salmonella i prøver av tørket frukt, tørkede bær og nøtteblandinger tatt ut på det norske markedet. Overvåkingsprogram ble satt i verk i etterkant av et salmonellautbrudd i 2019 der 58 b... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/kontroll_av_salmonella_i_torket_frukt_torkede_baer_og_notteblandinger_2019.37565 Publisert 07.02.2020 | Sist endret 05.01.2023