Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Risiko for smitte i forbindelse med innlands fiskeoppdrett

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert risiko for smitte i forbindelse med innlands fiskeoppdrett. Hva undersøkte Veterinærinstituttet?Hvilke agens som kan spre seg mellom innlandsoppdrett og fra oppdrett til... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/risiko_for_smitte_i_forbindelse_med_innlands_fiskeoppdrett.42602 Publisert 26.03.2021 | Sist endret 26.03.2021

Merkesjekken 2020 - Barnemat

Mattilsynet har vurdert merking av 13 produkter til barn, som blant annet tørket frukt og snacks. Dette er vanlig mat som markedsføres mot barn. Sammensetning og merking av denne type produkter er ikke regulert i barnematforskrift... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/merkesjekken_2020__barnemat.42584 Publisert 25.03.2021 | Sist endret 25.03.2021

Overvåking av furuvednematode og Monochamus i 2019

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Hensikten med programmet er å dokumentere status for denne skadegjøreren i Norge, og å kunne oppdage en eventuell i... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_av_furuvednematode_og_monochamus_i_2019.42507 Publisert 17.03.2021 | Sist endret 17.03.2021

Rapport landdyr – Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2020

Rapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn med landdyr i 2020, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket f... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/rapport_landdyr__mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_i_2020.42484 Publisert 16.03.2021 | Sist endret 10.06.2021

Aksjon pærebrann 2020

Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2020. Vi gjennomførte 14 310 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 1 407 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/aksjon_paerebrann_2020.42361 Publisert 04.03.2021 | Sist endret 04.03.2021

Mineralgjødselstatistikk 2019-2020

Statistikken gir oversikt over omsetning av ulike typer produkter, samt mengder av næringsstoffer og kadmium. Statistikken er basert på innrapportering fra virksomhetene som omsetter produktene i Norge Hva undersøkte vi? Omsetni... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/mineralgjodsel_og_kalk/mineralgjodselstatistikk_20192020.42340 Publisert 02.03.2021 | Sist endret 02.03.2021