Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Kartlegging av Phytophthora ramorum i 2020

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et overvåkings- og kartleggingsprogram i 2020 på forekomst av ramorum- greinvisning - Phytophthora ramorum i grøntanlegg og i planter under omsetning. Formålet med programmet ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/ramorum_greinvisning_phytophthora_ramorum/kartlegging_av_phytophthora_ramorum_i_2020.43207 Publisert 28.05.2021 | Sist endret 28.05.2021

Fant lite virus i utvandrende vill laksesmolt

I overvåkingen av helsestatus for vill laksefisk i sjø har Havforskningsinstituttet testet utvandrende villaks for virus som er vanlige i lakseoppdrett. Tre av 352 laksesmolt som ble undersøkt, testet positivt for kjente virussykd... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/fant_lite_virus_i_utvandrende_vill_laksesmolt.42929 Publisert 05.05.2021 | Sist endret 05.05.2021

Overvåkingsprogram 2020: Helsestatus hos vill anadrom laksefisk fra sjø til ferskvann

I forbindelse med overvåking av helsestatus hos vill anadrom laksefisk fra sjø til ferskvann i Norge, har Veterinærinstituttet undersøkt gjellehelse hos vill laksefisk. Formålet med overvåkingen er å avdekke sykdomsframkallende sm... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/overvaakingsprogram_2020_helsestatus_hos_vill_anadrom_laksefisk_fra_sjo_til_ferskvann.42933 Publisert 05.05.2021 | Sist endret 05.05.2021

Overvåkingsprogram 2020 – Fotråte hos sau

Mattilsynet har siden 2014 gjennomført overvåkingsprogram for fotråte hos sau. I overvåkingsprogrammet for 2020 er det ikke funnet noen positive besetninger. Hva undersøkte vi? Vi undersøkte klauvene til sauer på slakteri. Under... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fotrate/overvaakingsprogram_2020__fotraate_hos_sau.42942 Publisert 04.05.2021 | Sist endret 04.05.2021