Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Program for kartlegging av antibakteriell resistens hos bakterier i dyr, fôr og mat - NORM-VET 2020

Antibakteriell resistens er en global trussel mot helse og velferd hos mennesker og dyr. Resistens reduserer effekten av antibakterielle midler som vi bruker i behandlingen av bakterielle sykdommer. Det er viktig å begrense spredn... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/antibiotikaresistente_bakterier/program_for_kartlegging_av_antibakteriell_resistens_hos_bakterier_i_dyr_for_og_mat__normvet_2020.44609 Publisert 25.10.2021 | Sist endret 25.10.2021

Overvåkingsprogram 2020 – Lentivirus (mædi og CAE)

Mattilsynet har siden 2003 gjennomført et overvåkingsprogram for lentivirus hos sau. Fra og med 2012 ble også geit innlemmet i overvåkingen. I 2020 ble det ikke påvist lentivirus i noen av besetningene som ble undersøkt i overvåki... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/madi-visna/overvaakingsprogram_2020__lentivirus_maedi_og_cae.44580 Publisert 22.10.2021 | Sist endret 22.10.2021

Årsrapport 2020: Medisinrester i oppdrettsfisk

I 2020 ble 13 845 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige legemidler, lovlige legemidler og miljøgifter i overvåkningsprogram for i oppdrettsfisk. Det var ingen funn av ulovlige legemidler eller overskridelser av EUs grenseverdier. H... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/oppdrettsfisk/aarsrapport_2020_medisinrester_i_oppdrettsfisk.44562 Publisert 21.10.2021 | Sist endret 21.10.2021