Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Tilsyn med animaliebiprodukter i 2022

Mattilsynets tilsyn med virksomheter som håndterer animaliebiprodukter i 2022 kommer til å ha hovedfokus på kategorisering av animalske biprodukter som oppstår i landdyrslakteri samt mottakskontroll og sporing hos forbrenningsanle... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/animaliebiprodukter/tilsyn_med_animaliebiprodukter_i_2022.45861 Publisert 22.02.2022 | Sist endret 25.02.2022

Risikovurdering av import av grovfôr

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet vurdert risiko ved import av grovfôr til Norge. VKM konkluderer med at det er stor usikkerhet om grovfôr kan føre med seg planteskadegjør... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/risikovurdering_av_import_av_grovfor.45841 Publisert 18.02.2022 | Sist endret 21.04.2022

Nasjonalt tilsynsprosjekt 2020: Ulovlige påstander om kosttilskudd

Mattilsynet har gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt for å sjekke bruken av medisinske påstander og ulovlig bruk av helsepåstander på kosttilskudd Hva undersøkte vi?50 produkter fra 45 virksomheter. Kosttilskuddene ble kjøpt i... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/ernarings_og_helsepastander/nasjonalt_tilsynsprosjekt_2020_ulovlige_paastander_om_kosttilskudd.45800 Publisert 17.02.2022 | Sist endret 17.02.2022

Avstand fra oppdrettsanlegg til farled inngår ikke lenger i saksbehandlingen ved etableringssøknader

Mattilsynet har besluttet at avstander til farled ikke lenger inngår ved søknader om etablering eller utvidelse av oppdrettsanlegg. Årsaken er behovet for mer kunnskap om betydningen av avstander mellom oppdrettsanlegg og farled o... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/akvakulturanlegg/avstand_fra_oppdrettsanlegg_til_farled_inngaar_ikke_lenger_i_saksbehandlingen_ved_etableringssoknader.45799 Publisert 16.02.2022 | Sist endret 16.02.2022

Tilsyn med institusjonskjøkken i 2022

I 2022 vil Mattilsynet gi veiledning og føre tilsyn med kjøkken som produserer mat til beboere i helseinstitusjon og til hjemmeboende eldre. Vi skal gi informasjon om regelverkskrav som er viktige å følge for å produsere trygg mat... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/tilsyn_med_institusjonskjokken_i_2022.45769 Publisert 11.02.2022 | Sist endret 17.02.2022

Tilsyn med fiskehelse og fiskevelferd i 2022

Mattilsynets fiskehelse og -velferdstilsyn retter seg i 2022 mot dødelighets- og velferdshendelser, overskridelser av lakselusgrensen og fiskeslakterier. I tillegg skal vi veilede om dyrehelsepersonellets rolle og ansvar ved bruk ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/tilsyn_med_fiskehelse_og_fiskevelferd_i_2022.45717 Publisert 07.02.2022 | Sist endret 30.08.2022

Tilsyn med veterinærers bruk av legemidler til matproduserende dyr i 2022

«DEA»- og «Kloramfenikol»-sakene har vist at noen veterinærer har forskrevet legemidler som ikke er tillatt til matproduserende dyr og setter for korte tilbakeholdelsestider. I praksis betyr dette at legemidler som ikke skal inn i... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/tilsyn_med_veterinaerers_bruk_av_legemidler_til_matproduserende_dyr_i_2022.45673 Publisert 01.02.2022 | Sist endret 30.06.2022