Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Åfjord og Ørland kommuner, Trøndelag

Mattilsynet har 28. september 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Åfjord og Ørland kommuner, Trøndelag. På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyr... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_aafjord_og_orland_kommuner_trondelag.51103 Publisert 28.09.2023 | Sist endret 28.09.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Flatanger kommune i Trøndelag fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35477 Makrellskjæret i Flatanger kommune i Trøndelag fylke. Det er Salmar Oppdrett AS og Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS som driver med oppdrett av laks på loka... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_flatanger_kommune_i_trondelag_fylke.51095 Publisert 27.09.2023 | Sist endret 27.09.2023

Stenger for manuell lakseluserapportering i Altinn 4. oktober

Mattilsynet innførte 24. august nytt skjema for rapportering av lakselustal. Innkøyringsfasen der oppdrettarar står fritt til å rapportere på nytt eller gammalt skjema vert avslutta 4. oktober. Det betyr at det deretter ikkje er m... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/stenger_for_manuell_lakseluserapportering_i_altinn_4_oktober.51092 Publisert 27.09.2023 | Sist endret 27.09.2023

Mattilsynet har behandlet 34 av 100 søknader om kapasitetsøkning for lakseoppdrett

Mattilsynet har behandlet 34 av 100 mottatte søknader i forbindelse med innsending av dokumentasjon om unntaksvekst for oppdrettsanlegg. 32 av de behandlede sakene oppfylte kriteriene, mens 2 gjorde det ikke og fikk avslag. Avslag... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_har_behandlet_34_av_100_soknader_om_kapasitetsokning_for_lakseoppdrett.51090 Publisert 26.09.2023 | Sist endret 26.09.2023

Ber elgjegere være på vakt for lunge- eller leverforandringer i skutt elg

Elgjegere bes om å være på vakt for forandringer i lunger og lever i elgslaktet. Bakgrunnen er at Veterinærinstituttet i fjor for første gang påviste hundens dvergbendelmark (Echinococcus canadensis G10) hos en elg felt i Stor-Elv... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/ber_elgjegere_vaere_paa_vakt_for_lunge_eller_leverforandringer_i_skutt_elg.51087 Publisert 26.09.2023 | Sist endret 26.09.2023

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet fastsatte 25. september 2023 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. EU forordningene 2022/1406, 2022/1435, 2023/198, 2023/334, 2023/377, 2023/466, 2023/679 og 2023/7... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.51084 Publisert 25.09.2023 | Sist endret 25.09.2023

Det er påvist pankreassykdom i oppdrettsanlegg i Alstahaug kommune i Nordland fylke

Det er påvist pankreassykdom (PD) ved lokalitet 45003 Ystøya i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Mattilsynet har informert virksomheten at de kommer til å bli pålagt å tømme anlegget raskt for å unngå videre smitte. Lokaliteten... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/det_er_paavist_pankreassykdom_i_oppdrettsanlegg_i_alstahaug_kommune_i_nordland_fylke.51079 Publisert 22.09.2023 | Sist endret 22.09.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Volda, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ulstein og Ørsta kommuner, Møre og Romsdal fylke

Mattilsynet har 22. september 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Volda, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ulstein og Ørsta kommuner, Møre og Romsdal På grunn... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_volda_hareid_heroy_sande_vanylven_ulstein_og_orsta_kommuner_more_og_romsdal_fylke.51068 Publisert 22.09.2023 | Sist endret 22.09.2023

Gebyrsatsen for import av fiskefôr er satt ned

Satsen for import av fiskefôr er satt ned, slik at gebyret bedre gjenspeiler kostnadene til grensekontroll av denne varen. 12. september 2023 fastsatte Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet forskrift o... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gebyrsatsen_for_import_av_fiskefor_er_satt_ned.51066 Publisert 22.09.2023 | Sist endret 22.09.2023

Krepsepest påvist hos signalkreps fra Østersjøen i Innlandet

Tirsdag 19. september ble det påvist krepsepest på signalkreps i Østersjøen i Åmot kommune i Innlandet. Det er derfor viktig å desinfisere alt utstyr og båter som er brukt i Østersjøen for å unngå spredning til andre vann eller va... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/krepsepest_paavist_hos_signalkreps_fra_ostersjoen_i_innlandet.51063 Publisert 21.09.2023 | Sist endret 21.09.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Alver kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31497 Toska N i Alver kommune kommune i Vestland fylke. Det er Lingalaks AS, Landøy Fiskeoppdrett AS, Blom Fiskeoppdrett AS og Tombre Fiskeanlegg AS driver med oppd... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_alver_kommune_i_vestland_fylke.51051 Publisert 15.09.2023 | Sist endret 15.09.2023

Ikke lenger mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er ikke lenger mistanke om Iinfeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10790 Olderfjord i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Cermaq Norway Salmon AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Mistanken blir fje... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/ikke_lenger_mistanke_om_ila_ved_oppdrettsanlegg_i_hammerfest_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.50342 Publisert 14.09.2023 | Sist endret 14.09.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Åfjord kommune i Trøndelag fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 38697 Takflua, Åfjord kommune, Trøndelag. Refsnes laks AS driver oppdrett av laks på lokaliteten. Lokaliteten har vært drevet i samdrift med Salmar Oppdrett AS fram til ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_aafjord_kommune_i_trondelag_fylke.50938 Publisert 08.09.2023 | Sist endret 08.09.2023

Afrikansk svinepest er påvist i Sverige

Den alvorlige virussykdommen afrikansk svinepest er påvist hos villsvin i Sverige. Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden. Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger utviklingen nøye. Det ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/afrikansk_svinepest_er_paavist_i_sverige.51007 Publisert 07.09.2023 | Sist endret 11.09.2023

Innvilget dispensasjon for å bruke glyfosat i plantekulturer til dyrefôr

Som følge av årets krevende vekstsesong med tørke og deretter mye nedbør, har Mattilsynet innvilget unntak (dispensasjon) til å bruke glyfosat mot ugras og til nedvisning av fôrplantene korn, åkerbønne, erter, raps og rybs. Dispen... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/godkjenning_av_plantevernmidler/innvilget_dispensasjon_for_aa_bruke_glyfosat_i_plantekulturer_til_dyrefor.50966 Publisert 01.09.2023 | Sist endret 05.09.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13243 Sandvika i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke. Mowi Seawater Norway AS driver oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knytt... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_volda_kommune_i_more_og_romsdal_fylke.50957 Publisert 31.08.2023 | Sist endret 01.09.2023

Pærebrann i Sunnhordland i 2023

Det er påvist pærebrann i vintermispel i Sunnhordland Planteskule i Sveio kommune i Vestland fylke. Det er sendt ut vintermispel frå planteskulen til mottakarar i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Viken og Oslo. Plantene er tre... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/paerebrann_i_sunnhordland_i_2023.50958 Publisert 31.08.2023 | Sist endret 01.09.2023

Mattilsynet endrer forskrift om restriksjonssone for ILA i Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 31. august 2023 fastsatt forskrift om endring av restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland, og tatt lokalitet 13055... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_forskrift_om_restriksjonssone_for_ila_i_stavanger_tysvaer_suldal_og_hjelmeland_kommuner_rogaland.50952 Publisert 31.08.2023 | Sist endret 31.08.2023

Overvåkingsprogram for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk 2022

I 2022 ble 20 prøver av fôrmidler av fisk analysert for innhold av uønskede stoffer syntetiske antioksidanter protein fra drøvtyggere og salmonella. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske milj... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fremmedstoffer_i_formidler_av_fisk_2022.50946 Publisert 31.08.2023 | Sist endret 31.08.2023