Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Ullensvang, Kvam og Kvinnherad kommuner, Vestland

Mattilsynet har 24. februar 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ullensvang, Kvam og Kvinnherad kommuner, Vestland På grunn av nytt regelverk som gjennomføre... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_ullensvang_kvam_og_kvinnherad_kommuner_vestland.49512 Publisert 24.02.2023 | Sist endret 24.02.2023

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser i 2022

I 2022 ble det ikke påvist positive besetninger i overvåkningsprogrammet for MRSA (meticillin-resistente Staphylococcus aureusi) norske svinebesetninger. Nye smittetilfeller kan likevel inntreffe. Derfor er det fortsatt viktig me... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/overvaakningsprogrammet_for_mrsa_hos_norske_griser_i_2022.49493 Publisert 23.02.2023 | Sist endret 23.02.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Suldal kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved strykestasjonen 11879 Kilavågen Land i Suldal kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivit... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_suldal_kommune_i_rogaland_fylke.49486 Publisert 22.02.2023 | Sist endret 22.02.2023

Mattilsynet opphever restriksjoner for tamme fugler i Innlandet

Siden 13. januar har det vært en rekke restriksjoner for tamme fugler i Innlandet etter utbruddet av den smittsomme dyresykdommen Newcastlesyke. Det har ikke blitt påvist smitte hos andre tamme fugler i sonene rundt utbruddet, og ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_opphever_restriksjoner_for_tamme_fugler_i_innlandet.49468 Publisert 20.02.2023 | Sist endret 20.02.2023

Opphever vernesone for Newcastlesyke for fugler i Innlandet

Den 13. januar ble det påvist Newcastlesyke i et dyrehold med duer i Sør-Odal kommune i Innlandet. For å forebygge videre smittespredning av denne alvorlige sykdommen, opprettet Mattilsynet soner med restriksjoner. 11. februar ble... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/new_castledisease/opphever_vernesone_for_newcastlesyke_for_fugler_i_innlandet.49393 Publisert 11.02.2023 | Sist endret 11.02.2023

Tilsyn i registrerte virksomheter

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med produksjonsvirksomheter innen ulike bransjer eksempelvis bakeri, produksjon av spiseis, virksomheter som mottar viltkjøtt m.v . Dette bør dere være forberedt på Når vi gjennomfører fysisk ti... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_i_registrerte_virksomheter.49380 Publisert 09.02.2023 | Sist endret 09.02.2023

Tilsyn med godkjente spireprodusenter

I 2023 skal Mattilsynet føre tilsyn med godkjente spireprodusenter. Dette er virksomheter som produserer spirer for kommersiell omsetning. Mattilsynet ser nærmere på hvordan driftsansvarlige har vurdert og etablert rutiner for ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_godkjente_spireprodusenter.49379 Publisert 09.02.2023 | Sist endret 09.02.2023

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner, Møre og Romsdal

Mattilsynet har 8. februar 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner, Møre og Romsdal, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 20815 Slettvik... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_orsta_hareid_ulstein_sula_sykkylven_vanylven_heroy_sande_og_volda_kommuner_more_og_romsdal.49364 Publisert 08.02.2023 | Sist endret 10.02.2023

Tilsyn med smittevern i fjørfehold i 2023

Høsten 2020 ble det for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa (HPAI) hos ville fugler i Norge. Høsten 2021 fikk vi våre første utbrudd med HPAI i to anlegg med verpehøns. I sesongen 21-22 ble det påvist HPAI på ville fugler... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_smittevern_i_fjorfehold_i_2023.49292 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 06.02.2023

Digitale tilsyn med sporbarhet i storfehold og småfehold i 2023

Mattilsynet prøver ut digitale tilsyn. Hvert år skal vi gjøre et bestemt antall tilsyn med sporbarhet i storfehold og småfehold. Noen av disse tilsynene vil bli gjennomført digitalt.Dette ser vi etterSporbarhet inkludererMerking a... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/digitale_tilsyn_med_sporbarhet_i_storfehold_og_smaafehold_i_2023.49291 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 06.02.2023

Tilsyn med salg av legemidler til akvariefisk fra dyrebutikker i 2023

Fra 1. januar 2021 ble det tillatt å selge enkelte legemidler uten markedsføringstillatelse til bruk i behandling av akvariefisk. Ordningen gjelder bare produkter som inneholder virkestoffer som er oppført på Legemiddelverkets «po... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_salg_av_legemidler_til_akvariefisk_fra_dyrebutikker_i_2023.49290 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 06.02.2023

Tilsyn med veterinærers bruk av legemidler til matproduserende dyr i 2023

Dersom veterinærer forskriver legemidler som ikke er tillatt til matproduserende dyr, eller setter for korte tilbakeholdelsestider, kan dette medføre at legemidler som ikke skal inn i matkjeden likevel havner i maten vår. Det kan ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_veterinaerers_bruk_av_legemidler_til_matproduserende_dyr_i_2023.49289 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 03.02.2023

Bruk av formaldehydfrigjørere i kosmetiske produkter må merkes med advarsel og nye grenser for UV-filtrene Benzophenone-3 og Octocrylene

Kravene til merking for kosmetikk og kroppspleieprodukter som inneholder substanser som frigjør formaldehyd er endret. I tillegg er det endringer i tillatte konsentrasjoner av UV- filtrene Benzophenone-3 og Octrocryle. Konserverin... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/bruk_av_formaldehydfrigjorere_i_kosmetiske_produkter_maa_merkes_med_advarsel_og_nye_grenser_for_uvfiltrene_benzophenone3_og_octocrylene.49279 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 03.02.2023

Tilsyn med importører av planter og plantemateriale i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med gjennomføring av mottakskontroll hos importører av planter og plantematerialer. Hovedmålet er å få status og dokumentasjon på importørenes etterlevelse av regelverket for mottakskontroll Som ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_importorer_av_planter_og_plantemateriale_i_2023.49244 Publisert 01.02.2023 | Sist endret 01.02.2023

Virksomheter som har fått godkjent søknad om regodkjenning i Kina, bør sende inn endringssøknad så fort som mulig

Norske sjømatprodusenter som har godkjenning i Kina, er i gang med regodkjenning. Dette er nødvendig for å sikre at den kinesiske godkjenningen deres ikke utløper. Etter at søknad om regodkjenning er godkjent av kinesiske myndighe... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/virksomheter_som_har_faatt_godkjent_soknad_om_regodkjenning_i_kina_bor_sende_inn_endringssoknad_saa_fort_som_mulig.49262 Publisert 01.02.2023 | Sist endret 01.02.2023