Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser i 2022

I 2022 ble det ikke påvist positive besetninger i overvåkningsprogrammet for MRSA (meticillin-resistente Staphylococcus aureusi) norske svinebesetninger. Nye smittetilfeller kan likevel inntreffe. Derfor er det fortsatt viktig me... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/overvaakningsprogrammet_for_mrsa_hos_norske_griser_i_2022.49493 Publisert 23.02.2023 | Sist endret 23.02.2023

Tilsyn med importører av planter og plantemateriale i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med gjennomføring av mottakskontroll hos importører av planter og plantematerialer. Hovedmålet er å få status og dokumentasjon på importørenes etterlevelse av regelverket for mottakskontroll Som ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_importorer_av_planter_og_plantemateriale_i_2023.49244 Publisert 01.02.2023 | Sist endret 01.02.2023

Digitale tilsyn med sporbarhet i storfehold og småfehold i 2023

Mattilsynet prøver ut digitale tilsyn. Hvert år skal vi gjøre et bestemt antall tilsyn med sporbarhet i storfehold og småfehold. Noen av disse tilsynene vil bli gjennomført digitalt.Dette ser vi etterSporbarhet inkludererMerking a... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/digitale_tilsyn_med_sporbarhet_i_storfehold_og_smaafehold_i_2023.49291 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 06.02.2023

Tilsyn med salg av legemidler til akvariefisk fra dyrebutikker i 2023

Fra 1. januar 2021 ble det tillatt å selge enkelte legemidler uten markedsføringstillatelse til bruk i behandling av akvariefisk. Ordningen gjelder bare produkter som inneholder virkestoffer som er oppført på Legemiddelverkets «po... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_salg_av_legemidler_til_akvariefisk_fra_dyrebutikker_i_2023.49290 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 06.02.2023

Tilsyn med smittevern i fjørfehold i 2023

Høsten 2020 ble det for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa (HPAI) hos ville fugler i Norge. Høsten 2021 fikk vi våre første utbrudd med HPAI i to anlegg med verpehøns. I sesongen 21-22 ble det påvist HPAI på ville fugler... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_smittevern_i_fjorfehold_i_2023.49292 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 06.02.2023

Tilsyn med veterinærers bruk av legemidler til matproduserende dyr i 2023

Dersom veterinærer forskriver legemidler som ikke er tillatt til matproduserende dyr, eller setter for korte tilbakeholdelsestider, kan dette medføre at legemidler som ikke skal inn i matkjeden likevel havner i maten vår. Det kan ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_veterinaerers_bruk_av_legemidler_til_matproduserende_dyr_i_2023.49289 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 03.02.2023

Tilsyn med godkjente spireprodusenter

I 2023 skal Mattilsynet føre tilsyn med godkjente spireprodusenter. Dette er virksomheter som produserer spirer for kommersiell omsetning. Mattilsynet ser nærmere på hvordan driftsansvarlige har vurdert og etablert rutiner for ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_godkjente_spireprodusenter.49379 Publisert 09.02.2023 | Sist endret 09.02.2023

Tilsyn i registrerte virksomheter

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med produksjonsvirksomheter innen ulike bransjer eksempelvis bakeri, produksjon av spiseis, virksomheter som mottar viltkjøtt m.v . Dette bør dere være forberedt på Når vi gjennomfører fysisk ti... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_i_registrerte_virksomheter.49380 Publisert 09.02.2023 | Sist endret 09.02.2023