Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdeforskrift for ILA i Salangen, Ibestad, Dyrøy, Lavangen og Gratangen kommuner, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 28. mars 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Salangen, Ibestad, Dyrøy, Lavangen og Gratangen kommuner, Troms og Finnmark, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 13597 Salangslia i Salangen komm... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadeforskrift_for_ila_i_salangen_ibestad_dyroy_lavangen_og_gratangen_kommuner_troms_og_finnmark.49747 Publisert 29.03.2023 | Sist endret 29.03.2023

Lav forekomst av sykdomsfremkallende E. coli i hvetemel

I Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram for shigatoksin-produserende E. coli (STEC) i hvetemel 2021, ble 151 ulike typer hvetemel samlet inn og undersøkt. Resultatene viser at forekomsten av STEC i hvetemel er lav. Selv... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/lav_forekomst_av_sykdomsfremkallende_e_coli_i_hvetemel.49790 Publisert 29.03.2023 | Sist endret 29.03.2023

Resistenstesting mot legemidler og ferskvann hos lakselus 2022

Resultatene fra resistenstesting i 2022 viser at lakselusen fremdeles har høyt resistensnivå mot legemidler som har vært lenge i bruk. Det ble ikke funnet tegn til resistens mot det nye lakselusmiddelet imidakloprid. Resultantene ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/resistenstesting_mot_legemidler_og_ferskvann_hos_lakselus_2022.49724 Publisert 29.03.2023 | Sist endret 30.03.2023

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Ibestad, Dyrøy, Salangen, Senja, Gratangen og Lavangen kommuner, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 28. mars 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Ibestad, Dyrøy, Salangen, Senja, Gratangen og Lavangen kommuner, Troms og Finnmark, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 37057 Mjøsund Vest i Ibestad kom... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_ibestad_dyroy_salangen_senja_gratangen_og_lavangen_kommuner_troms_og_finnmark.49754 Publisert 28.03.2023 | Sist endret 28.03.2023

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Alstahaug, Vega og Herøy kommuner, Nordland, fra 11. april 2023

Mattilsynet har 28. mars 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Alstahaug, Vega og Herøy kommuner, Nordland, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 31857 Blomsøråsa i Alstadhaug kommune i Nordland fylke med virkning fra... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_alstahaug_vega_og_heroy_kommuner_nordland_fra_11_april_2023.49735 Publisert 28.03.2023 | Sist endret 28.03.2023

Forekomst av bakterien Campylobacter spp. i slaktekylling 2022

I 2022 testet 106 av 2189 flokker av slaktekylling positivt for Campylobacter spp. Det er noe lavere sammenlignet med tidligere år. I perioden mai til oktober hvert år blir alle slaktekyllingflokker med maksimal slaktealder på 50 ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/forekomst_av_bakterien_campylobacter_spp_i_slaktekylling_2022.49704 Publisert 27.03.2023 | Sist endret 27.03.2023

Risikovurdering av Aquaterra® olje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) foretatt en risikovurdering av Aquaterra® rapsolje fremstilt fra raps som er genmodifisert slik at den produserer langkjedete omega 3-fettsyrer. Tiltenkt bru... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/risikovurdering_av_aquaterra_olje_fra_genmodifisert_raps_til_bruk_i_fiskefor.49694 Publisert 24.03.2023 | Sist endret 24.03.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Stavanger kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14495 Nordeimsøyna i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland Sjø AS, Rogaland Fylkeskommune og Skretting AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_stavanger_kommune_i_rogaland_fylke.49622 Publisert 22.03.2023 | Sist endret 22.03.2023

Mattilsynet opphever restriksjoner for tamme fugler på Østlandet

Mattilsynet opphever alle restriksjoner for Newcastlesyke på Østlandet fra og med 21. mars. Smittevern er fremdeles viktig. Det kan fortsatt komme endringer i tiltak og restriksjoner på kort varsel, da vårtrekket øker faren for fu... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_opphever_restriksjoner_for_tamme_fugler_paa_ostlandet.49661 Publisert 21.03.2023 | Sist endret 21.03.2023

Interessert i nyheter om regelverksendringer? Da må du oppdatere innstillingene for nyhetsbrev

Mattilsynet lager for tiden nye nettsider. Se hva du må gjøre for å fortsette å få nyhetsbrev om regelverksendringer. For å være sikker på å få informasjon om regelverksendringer, må du redigere hva du abonnerer på. Dette gjør du ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/interessert_i_nyheter_om_regelverksendringer_da_maa_du_oppdatere_innstillingene_for_nyhetsbrev.49656 Publisert 20.03.2023 | Sist endret 20.03.2023

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet fastsatte 20. mars 2023 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. EU forordningene 2022/1264, 2022/1290, 2022/1321, 2022/1324, 2022/1343, 2022/1346 og 2022/1363 fastset... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.49654 Publisert 20.03.2023 | Sist endret 20.03.2023

Endring av helsesertifikatene som benyttes ved import av akvatiske dyr og visse animalske produkter

13. mars 2023 fastsatte Mattilsynet en endring av forskriften som inneholder helsesertifikater som skal benyttes ved import av akvatiske dyr og visse animalske produkter derav fra tredjestater. Forordning (EU) 2023/516 gjør en end... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/endring_av_helsesertifikatene_som_benyttes_ved_import_av_akvatiske_dyr_og_visse_animalske_produkter.49646 Publisert 17.03.2023 | Sist endret 17.03.2023

Obligatorisk kurs om ante mortem-kontroll

Nytt regelverk setter krav til hvem som kan utføre ante mortem-kontroll i felt. Mattilsynet har derfor, i samarbeid med NMBU, utarbeidet et kurs som vil utdanne og utpeke privatpraktiserende veterinærer til offentlig veterinær. Ku... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/obligatorisk_kurs_om_ante_mortemkontroll.49613 Publisert 13.03.2023 | Sist endret 13.03.2023

Forskrift om kontrollområde for ILA i Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland fylke ble opphevet 5. mars 2023

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland ble opprettet 19. juni 2020 etter ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_kvinnherad_etne_tysnes_stord_sveio_og_vindafjord_kommuner_vestland_og_rogaland_fylke_ble_opphevet_5_mars_2023.49580 Publisert 07.03.2023 | Sist endret 07.03.2023