Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Forskrift om kontrollområde for ILA i Gjesdal, Sandnes og og Strand kommuner, Rogaland oppheves 30. juni 2023

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner, Rogaland ble fastsatt 4. august 2020, etter utbrudd av ILA på lokalitet 11908 Olt... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_gjesdal_sandnes_og_og_strand_kommuner_rogaland_oppheves_30_juni_2023.50597 Publisert 30.06.2023 | Sist endret 30.06.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Hjelmeland kommune i Rogaland fylke

Det er påvist  infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 45038 Hundaneset i Hjelmeland kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland Sjø AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver akti... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_hjelmeland_kommune_i_rogaland_fylke.50195 Publisert 29.06.2023 | Sist endret 29.06.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Nærøysund, Leka og Bindal kommuner, Trøndelag og Nordland

Mattilsynet har 28. juni 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Nærøysund, Leka og Bindal kommuner, Trøndelag og Nordland På grunn av nytt regelverk som gjenno... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_naeroysund_leka_og_bindal_kommuner_trondelag_og_nordland.50566 Publisert 28.06.2023 | Sist endret 28.06.2023

Mattilsynet godkjenner Aquaterra® rapsolje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr

Etter en helhetlig vurdering godkjenner Mattilsynet en olje fra genmodifisert raps. Oljen kan kun brukes til fiskefôr, og er vurdert som trygg for helse og miljø. Både oljen og fôret må merket som genmodifisert. I juni 2022 mottok... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_godkjenner_aquaterra_rapsolje_fra_genmodifisert_raps_til_bruk_i_fiskefor.50558 Publisert 28.06.2023 | Sist endret 29.06.2023

Nytt gebyr for stevneveterinærtjenester

22. juni 2023 fastsatte Landbruks- og matdepartementet bestemmelser om gebyr for stevneveterinærtjenester. Bestemmelsene tas inn i forskrift om gebyr i matforvaltningen og trer i kraft 1. juli 2023. Gebyret vil gjelde for løp som ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/nytt_gebyr_for_stevneveterinaertjenester.50560 Publisert 28.06.2023 | Sist endret 28.06.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Strand kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 33797 Hidlekjerringa i Strand kommune i Rogaland fylke. Seashore Sjø AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet t... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_strand_kommune_i_rogaland_fylke.50472 Publisert 26.06.2023 | Sist endret 26.06.2023

Veldig mye lakselus på sjøørret og utvandrende laks

Foreløpige resultater fra den nasjonale overvåkingen av lakselusens påvirkning på vill laksefisk (NALO) viser at det så langt i 2023 var mye lakselus på utvandrende laks. Overvåkingsprogrammet NALO kartlegger lakselusens påvirknin... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/veldig_mye_lakselus_paa_sjoorret_og_utvandrende_laks.50523 Publisert 23.06.2023 | Sist endret 23.06.2023

Krav om helsesertifikat ved import fra Kina av produkter med vitamin D3 oppheves

Fra 13. juni er det er ikke lenger krav om særskilt helsesertifikat ved import fra Kina av produkter med vitamin D3 som skal til konsum, eller som skal brukes som fôrtilsetningsstoff. Det påpekes at annet regelverk kan stille im... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/krav_om_helsesertifikat_ved_import_fra_kina_av_produkter_med_vitamin_d3_oppheves.50388 Publisert 07.06.2023 | Sist endret 07.06.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for furuvednematode og Monochamus 2022

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra 2022-delen av et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Formålet med programmet er å dokumentere fristatus for denne skadegjøreren i Norge, samt å kunne oppd... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_furuvednematode_og_monochamus_2022.50348 Publisert 02.06.2023 | Sist endret 02.06.2023