Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Risikovurdering: Handel med frossen melke fra oppdrettsfisk - risiko for smitteoverføring

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM vurdert om smittsomme sykdommer kan følge med frossen melke, enten direkte fra stamfisken eller gjennom forurensning fra miljøet. Hva undersøkte VKM?Risiko forbundet med smitteoverføring ved han... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/risikovurdering_handel_med_frossen_melke_fra_oppdrettsfisk__risiko_for_smitteoverforing.34358 Publisert 29.03.2019 | Sist endret 06.12.2019

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser i 2018

Innsatsen som gjøres for å forhindre MRSA i norske svinebesetninger, har effekt. I hele 2018 ble det ikke påvist noen positive besetninger i overvåkningsprogrammet for MRSA hos svin. Vi må imidlertid være forberedt på at nye smitt... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/overvaakningsprogrammet_for_mrsa_hos_norske_griser_i_2018.34180 Publisert 13.03.2019 | Sist endret 23.02.2023