Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Åfjord og Ørland kommuner, Trøndelag

Mattilsynet har 28. september 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Åfjord og Ørland kommuner, Trøndelag. På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyr... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_aafjord_og_orland_kommuner_trondelag.51103 Publisert 28.09.2023 | Sist endret 28.09.2023

Stenger for manuell lakseluserapportering i Altinn 4. oktober

Mattilsynet innførte 24. august nytt skjema for rapportering av lakselustal. Innkøyringsfasen der oppdrettarar står fritt til å rapportere på nytt eller gammalt skjema vert avslutta 4. oktober. Det betyr at det deretter ikkje er m... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/stenger_for_manuell_lakseluserapportering_i_altinn_4_oktober.51092 Publisert 27.09.2023 | Sist endret 27.09.2023

Mattilsynet har behandlet 34 av 100 søknader om kapasitetsøkning for lakseoppdrett

Mattilsynet har behandlet 34 av 100 mottatte søknader i forbindelse med innsending av dokumentasjon om unntaksvekst for oppdrettsanlegg. 32 av de behandlede sakene oppfylte kriteriene, mens 2 gjorde det ikke og fikk avslag. Avslag... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_har_behandlet_34_av_100_soknader_om_kapasitetsokning_for_lakseoppdrett.51090 Publisert 26.09.2023 | Sist endret 26.09.2023

Ber elgjegere være på vakt for lunge- eller leverforandringer i skutt elg

Elgjegere bes om å være på vakt for forandringer i lunger og lever i elgslaktet. Bakgrunnen er at Veterinærinstituttet i fjor for første gang påviste hundens dvergbendelmark (Echinococcus canadensis G10) hos en elg felt i Stor-Elv... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/ber_elgjegere_vaere_paa_vakt_for_lunge_eller_leverforandringer_i_skutt_elg.51087 Publisert 26.09.2023 | Sist endret 26.09.2023

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet fastsatte 25. september 2023 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. EU forordningene 2022/1406, 2022/1435, 2023/198, 2023/334, 2023/377, 2023/466, 2023/679 og 2023/7... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.51084 Publisert 25.09.2023 | Sist endret 25.09.2023

Det er påvist pankreassykdom i oppdrettsanlegg i Alstahaug kommune i Nordland fylke

Det er påvist pankreassykdom (PD) ved lokalitet 45003 Ystøya i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Mattilsynet har informert virksomheten at de kommer til å bli pålagt å tømme anlegget raskt for å unngå videre smitte. Lokaliteten... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/det_er_paavist_pankreassykdom_i_oppdrettsanlegg_i_alstahaug_kommune_i_nordland_fylke.51079 Publisert 22.09.2023 | Sist endret 22.09.2023

Gebyrsatsen for import av fiskefôr er satt ned

Satsen for import av fiskefôr er satt ned, slik at gebyret bedre gjenspeiler kostnadene til grensekontroll av denne varen. 12. september 2023 fastsatte Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet forskrift o... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gebyrsatsen_for_import_av_fiskefor_er_satt_ned.51066 Publisert 22.09.2023 | Sist endret 22.09.2023

Krepsepest påvist hos signalkreps fra Østersjøen i Innlandet

Tirsdag 19. september ble det påvist krepsepest på signalkreps i Østersjøen i Åmot kommune i Innlandet. Det er derfor viktig å desinfisere alt utstyr og båter som er brukt i Østersjøen for å unngå spredning til andre vann eller va... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/krepsepest_paavist_hos_signalkreps_fra_ostersjoen_i_innlandet.51063 Publisert 21.09.2023 | Sist endret 21.09.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Alver kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31497 Toska N i Alver kommune kommune i Vestland fylke. Det er Lingalaks AS, Landøy Fiskeoppdrett AS, Blom Fiskeoppdrett AS og Tombre Fiskeanlegg AS driver med oppd... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_alver_kommune_i_vestland_fylke.51051 Publisert 15.09.2023 | Sist endret 15.09.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Åfjord kommune i Trøndelag fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 38697 Takflua, Åfjord kommune, Trøndelag. Refsnes laks AS driver oppdrett av laks på lokaliteten. Lokaliteten har vært drevet i samdrift med Salmar Oppdrett AS fram til ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_aafjord_kommune_i_trondelag_fylke.50938 Publisert 08.09.2023 | Sist endret 08.09.2023

Afrikansk svinepest er påvist i Sverige

Den alvorlige virussykdommen afrikansk svinepest er påvist hos villsvin i Sverige. Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden. Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger utviklingen nøye. Det ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/afrikansk_svinepest_er_paavist_i_sverige.51007 Publisert 07.09.2023 | Sist endret 11.09.2023

Overvåkingsprogram for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk 2022

I 2022 ble 20 prøver av fôrmidler av fisk analysert for innhold av uønskede stoffer syntetiske antioksidanter protein fra drøvtyggere og salmonella. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske milj... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fremmedstoffer_i_formidler_av_fisk_2022.50946 Publisert 31.08.2023 | Sist endret 31.08.2023

Europakommisjonen ønsker innspill til forslag om nytt regelverk for genredigerte planter

Europakommisjonen har foreslått et helt nytt regelverk for planter produsert med visse nye teknikker for genredigering. Forslaget er lagt ut på alminnelig høring. Norske borgere kan gi innspill. Mat og fôr produsert av slike plant... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/europakommisjonen_onsker_innspill_til_forslag_om_nytt_regelverk_for_genredigerte_planter.50940 Publisert 31.08.2023 | Sist endret 31.08.2023

Europakommisjonen ønsker innspill til forslag om nytt regelverk for planteformeringsmateriale og skoglig formeringsmateriale

Europakommisjonen har foreslått et nytt regelverk om produksjon og markedsføring av planteformeringsmateriale og et nytt regelverk om produksjon og markedsføring av skoglig formeringsmateriale. Forslaget er lagt ut på alminnelig h... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/europakommisjonen_onsker_innspill_til_forslag_om_nytt_regelverk_for_planteformeringsmateriale_og_skoglig_formeringsmateriale.50941 Publisert 31.08.2023 | Sist endret 31.08.2023

Spør Tolletaten og Mattilsynet om import og eksport av hest

Onsdag 1. november kl 9 til 10.30 arrangerer Tolletaten og Mattilsynet en nettbasert spørretime om reiser med hest innen EU/EØS-området. Tolletaten og Mattilsynet vil gjennomgå bestemmelser om grensepassering med hest mellom EU/E... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/spor_tolletaten_og_mattilsynet_om_import_og_eksport_av_hest.50870 Publisert 22.08.2023 | Sist endret 23.08.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Øygarden, Austevoll, Bergen og Bjørnafjorden kommuner, Vestland

Mattilsynet har 18. august 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Øygarden, Austevoll, Bergen og Bjørnafjorden kommuner, Vestland. På grunn av nytt regelverk s... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_oygarden_austevoll_bergen_og_bjornafjorden_kommuner_vestland.50863 Publisert 18.08.2023 | Sist endret 18.08.2023

Nytt lakselusskjema lanseres 24. august

Mattilsynet innfører nytt skjema for rapportering av lusetall. Endringen skjer som følge av foreslåtte endringer i produksjonsområdeforskriften, samt behovet for å forbedre innrapportering av ikke medikamentelle avlusningsmetoder.... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/nytt_lakselusskjema_lanseres_24_august.50858 Publisert 17.08.2023 | Sist endret 28.09.2023

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2022

I 2022 ble 145 prøver av fôr og fôrråstoff til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifte. Hva undersøkte vi?... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2022.50847 Publisert 17.08.2023 | Sist endret 17.08.2023

Mattilsynet har laget veiledning om fôr, forurensede grasarealer og skadde rundballer i forbindelse med ekstremværet «Hans»

Som følge av uværet «Hans» har grasarealer og innhøstet fôr kommet under vann. Flomvannet kan være forurenset med kloakk. Det er derfor en risiko for spredning av sykdomsfremkallende bakterier gjennom fôr fra dette graset. I tille... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_har_laget_veiledning_om_for_forurensede_grasarealer_og_skadde_rundballer_i_forbindelse_med_ekstremvaeret_hans.50854 Publisert 16.08.2023 | Sist endret 16.08.2023