Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Overvåking- og kartleggingsprogram for Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax 2022

Rapporten presenterer resultatene fra den delen av overvåking- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax. Programmet gjennomføres f... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_meloidogyne_chitwoodi_og_meloidogyne_fallax_2022.50155-4 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 25.05.2023

Krav om helsesertifikat ved import fra Kina av produkter med vitamin D3 oppheves

Fra 13. juni er det er ikke lenger krav om særskilt helsesertifikat ved import fra Kina av produkter med vitamin D3 som skal til konsum, eller som skal brukes som fôrtilsetningsstoff. Det påpekes at annet regelverk kan stille im... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/krav_om_helsesertifikat_ved_import_fra_kina_av_produkter_med_vitamin_d3_oppheves.50388 Publisert 07.06.2023 | Sist endret 07.06.2023

Endringer ved Mattilsynets grensekontrollstasjon på Storskog. Reisende med kjæledyr kan passere som før

Fra 3. juli 2023 skal grensekontrollstasjonen på Storskog kun beholde godkjenning for import av pakkede fiskevarer, med og uten temperaturkrav. Det er ingen endring for kjæledyr som reiser i følge med sine eiere (ikke-kommersiell ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/endringer_ved_mattilsynets_grensekontrollstasjon_paa_storskog_reisende_med_kjaeledyr_kan_passere_som_for.50668 Publisert 07.07.2023 | Sist endret 07.07.2023

Tilsyn med næringsmidler til særskilte grupper i 2023

Området næringsmidler til særskilte grupper vil i år ha fokus på virksomheter som markedsfører medisinske næringsmidler og morsmelkerstatninger/tilskuddsblandinger. Det vi ser etterMedisinske næringsmidler og morsmelkerstatninger/... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_naeringsmidler_til_saerskilte_grupper_i_2023.49076 Publisert 20.01.2023 | Sist endret 05.07.2023

Mattilsynet endrer restriksjonssonen for krepsepest i Glomma, vassdragssystem 002, Innlandet og viken

Mattilsynet har 1. august 2023 fastsatt forskrift om endring av forskrift om sone for å bekjempe den listeførte sykdommen krepsepest i Glomma, vassdragssystem 002, Innlandet og Viken Krepsepest ble 10. juli 2023 påvist på edelkrep... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_endrer_restriksjonssonen_for_krepsepest_i_glomma_vassdragssystem_002_innlandet_og_viken.50761 Publisert 01.08.2023 | Sist endret 01.08.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Strand, Sandnes og Stavanger kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 5. juli 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Strand, Sandnes og Stavanger kommuner, Rogaland. På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nyt... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_strand_sandnes_og_stavanger_kommuner_rogaland.50639 Publisert 05.07.2023 | Sist endret 06.07.2023

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Kvitsøy, Bokn, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 5. juli 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Kvitsøy, Bokn, Randaberg, Karmøy og Sola kommuner, Rogaland, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 14136 Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune i Rogaland. ILA b... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_kvitsoy_bokn_randaberg_karmoy_og_sola_kommuner_rogaland.50632 Publisert 05.07.2023 | Sist endret 05.07.2023

Nye maksimumsgrenser for jern, sink og vitamin E i kosttilskudd

Nye nasjonale maksimumsgrenser for jern, sink og vitamin E, og tilhørende krav om merking, ble fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 5. juli 2023. Forskriften som endrer kosttilskuddforskriften ble kunngjort på Lovdata 7. jul... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/nye_maksimumsgrenser_for_jern_sink_og_vitamin_e_i_kosttilskudd.50674 Publisert 10.07.2023 | Sist endret 10.07.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for skadegjørere i potet 2022 Lys og mørk ringråte

Rapporten beskriver metodikk og resultater av den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) og mørk ringråte (Ral... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_skadegjorere_i_potet_2022_lys_og_mork_ringraate.50151 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Lukket yngelråte påvist i en bigård på Kvitseid

Onsdag 12. juli ble det påvist lukket yngelråte i en bigård på Kvitseid. Mattilsynet har startet arbeidet med å bekjempe sykdommen og hindre smittespredning. 

 Birøkteren varslet selv Mattilsynet etter å ha observert sykdomstegn.... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/lukket_yngelraate_paavist_i_en_bigaard_paa_kvitseid.50699 Publisert 13.07.2023 | Sist endret 14.07.2023

Viktig å overvåke og ha effektive tiltak mot Listeria i produksjon av røykt og gravet laksefisk

For mange produsenter av røykt og gravet laksefisk hadde ikke tilstrekkelig overvåking av Listeria i produksjonen. Det viste resultatet fra Mattilsynets tilsynskampanje i 2021/2022. Listeria kan gi listeriose. De fleste av oss bl... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/viktig_aa_overvaake_og_ha_effektive_tiltak_mot_listeria_i_produksjon_av_roykt_og_gravet_laksefisk.50624 Publisert 03.07.2023 | Sist endret 03.07.2023

Krepsepest påvist i Hæravassdraget

Mandag 10. juli ble det påvist krepsepest (Aphanomyces astaci) i Hæravassdraget, i Indre Østfold. Krepsepesten har spredt seg oppover i Hæravassdraget, og mistanken om aktiv krepsepest er derfor bekreftet av analyser gjennomført a... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/krepsepest_paavist_i_haeravassdraget.50690 Publisert 12.07.2023 | Sist endret 12.07.2023

Forskrift om kontrollområde for ILA i Hasvik kommune, Troms og Finnmark ble opphevet 1. juli 2023

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hasvik kommune, Troms og Finnmark ble fastsatt 20. juli 2020, etter utbrudd av ILA på lokalitet 33997 Næringsbukta i H... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_hasvik_kommune_troms_og_finnmark_ble_opphevet_1_juli_2023.50617 Publisert 03.07.2023 | Sist endret 03.07.2023

Det er påvist Gyrodactylus salaris i Gylelva i Tingvoll kommune

Veterinærinstituttet har påvist Gyrodactylus salaris på lakseunger fra Gylelva i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal (vassdragskode 109.7Z). Mistanken oppstod i prøver tatt ut i forbindelse med utredningsprogrammet knyttet til be... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/det_er_paavist_gyrodactylus_salaris_i_gylelva_i_tingvoll_kommune.50789 Publisert 08.08.2023 | Sist endret 08.08.2023

Unntakene for kjæledyr fra Ukraina er nå fjernet

Norge og EU-landene har hatt flere unntak fra regelverket for kjæledyr som kommer med sin eier på flukt fra krigen i Ukraina. Disse unntakene er nå fjernet etter oppfordring fra EU. Kjæledyr som kommer til Norge fra Ukraina må nå ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/unntakene_for_kjaeledyr_fra_ukraina_er_naa_fjernet.50600 Publisert 01.07.2023 | Sist endret 29.07.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for furuvednematode og Monochamus 2022

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra 2022-delen av et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Formålet med programmet er å dokumentere fristatus for denne skadegjøreren i Norge, samt å kunne oppd... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_furuvednematode_og_monochamus_2022.50348 Publisert 02.06.2023 | Sist endret 02.06.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for tomatbrunflekkvirus 2021 og 2022

Tomatbrunflekkvirus (TOBRFV) er et alvorlig plantevirus som kan angripe tomat og paprika. Rapporten beskriver resultater fra undersøkelser for dette viruset i kommersiell tomat- og småplanteproduksjon i Rogaland. Formålet med prog... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/virus_og_viroider_i_planter/tomatbrunflekkvirus__ToBRFV_/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_tomatbrunflekkvirus_2021_og_2022.46808 Publisert 22.05.2023 | Sist endret 25.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram av Xylella fastidiosa 2022

Xylella fastidiosa er en alvorlig planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange ulike plantearter. Bakterien er hittil ikke funnet i Norge, og ble heller ikke påvist i årets kartlegging. Hva undersøkte vi?Om Xylella fasti... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/overvaaking_og_kartleggingsprogram_av_xylella_fastidiosa_2022.50159 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for importerte trelevande insekt 2022

Rapporten viser effektivitet av ulike feller og luktstoff/hormon som er aktuelle å bruke for å kartlegge forekomst av alvorlege skadeinsekt i skog. Rapporten har også informasjon om beredskapslager og overblikk på lokalitetar i No... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_importerte_trelevande_insekt_2022.50161 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for potetkreft 2022

Rapporten presenterer resultatene fra den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler potetkreft (Synchytrium endobioticum). Programmet gjennomføres for å få kunnskap om sta... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_potetkreft_2022.50153 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023