Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Analyse av brød, knekkebrød og frokostblandinger 2017

Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer, tungmetaller, akrylamid og muggsoppgifter i utvalgte brød, knekkebrød og frokostblandinger. Analysene viste at produktene inneholdt minimalt med uønskede stoffer. Analysen ble... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyse_av_brod_knekkebrod_og_frokostblandinger_2017.36894 Publisert 19.12.2017 | Sist endret 22.11.2019

Rapport: Tilsyn med drikkevannsbassenger i region Øst 2017

Mattilsynet i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark har gjennomført tilsyn med drikkevannbasseng, som er en del av vannverkets forsyningssystem. Har vannverkene gode nok rutiner i denne delen av vannforsyningssystemet s... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/tilsyn_med_drikkevann/rapport_tilsyn_med_drikkevannsbassenger_i_region_ost_2017.28799 Publisert 11.12.2017 | Sist endret 15.03.2021

Merkesjekken 2017 – Melk og melkeprodukter

Mattilsynet har i 2017 gjennomført kampanjen «Mattilsynet ser på melk og melkeprodukter». Hva undersøkte vi:Ferdigpakkede melk og melkeprodukter og spise-is, både produkter produsert i Norge, og produkter fra EØS/tredjeland (samha... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/merkesjekken_2017__melk_og_melkeprodukter.28530 Publisert 15.11.2017 | Sist endret 27.04.2021

Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2015

Rapporten beskriver gjennomføringen og resultatene fra overvåking av legemiddelrester og visse andre forurensninger i landdyr og animalsk mat i 2015. Formålet med overvåkingen har vært å sikre at bruken av veterinære legemidler er... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/overvaaking_av_legemiddelrester_og_noen_forurensende_stoffer_i_animalsk_mat_og_landdyr_2015.30750 Publisert 08.11.2017 | Sist endret 16.05.2018

«Andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler, 2015 - 2017

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) risikovurdert «andre stoffer» som brukes i Norge. «Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer og ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/andre_stoffer_i_kosttilskudd_og_andre_naeringsmidler_2015__2017.30062 Publisert 05.10.2017 | Sist endret 06.12.2019

Helserisiko ved radioaktivitet i mat og drikke

Denne risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort for Mattilsynet viser at helserisikoen ved radioaktivitet i mat og drikke i Norge er lav for de aller fleste. Hva undersøkte vi?Vitenskapskomiteen for ma... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/radioaktivitet/helserisiko_ved_radioaktivitet_i_mat_og_drikke.27386 Publisert 23.08.2017 | Sist endret 06.12.2019

Sammenhengen mellom antimikrobiell resistens og innhold av tungmetaller i jord og gjødselprodukter

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at potensielt toksiske metaller (tungmetaller) kan være en drivkraft for utvikling av metallresistens hos bakterier, men at dose- og tidseksponerin... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/organisk_gjodsel_jordforbedringsmidler_og_dyrkningsmedier/sammenhengen_mellom_antimikrobiell_resistens_og_innhold_av_tungmetaller_i_jord_og_gjodselprodukter.28169 Publisert 28.06.2017 | Sist endret 06.12.2019

Er utsetting av stokkender uheldig for biologisk mangfold, dyrehelse og dyrevelferd?

Mattilsynet og Miljødirektoratet ba Vitenskapskomiteen for Mattrygghet om en vitenskapelig vurdering av risiko for negative konsekvenser for biologisk mangfold, vannkvalitet, dyrehelse og dyrevelferd ved å sette ut stokkender (Ana... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/er_utsetting_av_stokkender_uheldig_for_biologisk_mangfold_dyrehelse_og_dyrevelferd.26678 Publisert 15.06.2017 | Sist endret 06.12.2019

Tilsynsprogrammet for skjell 2015

Skjell langs norskekysten har lave konsentrasjoner av E.coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer viser årlig undersøkelse utført av NIFES på oppdrag fra Mattilsynet. Hva er undersøkt:Blåskjell, østers og o-skjellTidsrom:2015Hv... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/skjell_mat/tilsynsprogrammet_for_skjell_2015.34964 Publisert 24.05.2017 | Sist endret 23.05.2019

Tilsyn med spiseklar sjømat i 2016

I ein kontroll av 85 produsentar som lagar sjømat som ikkje skal varmebehandlast før forbrukaren et den – slik som til dømes røykt fisk, fisk til sushi og kokt skaldyr - fann Mattilsynet manglar hos 6 av 10 verksemder. Kva er und... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/listeria/tilsyn_med_spiseklar_sjomat_i_2016.26394 Publisert 22.05.2017 | Sist endret 28.02.2020

Rapport: Norske vannverks beredskap 2016

Mattilsynet har i 2016 gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på vannverk. Vi har ført tilsyn med vannverkenes beredskap. Har vannverkene en beredskap som sikrer at de kan håndtere uønskede hendelser slik at de fortsatt kan leve... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/tilsyn_med_drikkevann/rapport_norske_vannverks_beredskap_2016.36302 Publisert 18.05.2017 | Sist endret 23.09.2019

Rapport: Norske vannverks beredskap 2017

Mattilsynet har gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på vannverk. Har vannverkene en beredskap som sikrer at de kan håndtere uønskede hendelser slik at de fortsatt kan levere trygt og nok drikkevann til innbyggerne? Hva er und... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/tilsyn_med_drikkevann/rapport_norske_vannverks_beredskap_2017.26356 Publisert 18.05.2017 | Sist endret 15.03.2021

Rapport: Markedsføring av honning 2015-2017

Mattilsynet tok sommeren 2015 ut prøver av honning for å kartlegge kvaliteten av ulik honning på det norske markedet. Honningen ble tatt ut som en del av et større program i EU, og rapporten er en del av Mattilsynets overvåkingspr... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/honning/rapport_markedsforing_av_honning_20152017.26220 Publisert 02.05.2017 | Sist endret 02.05.2017

Rester av plantevernmidler i bær 2012–2015

Rapporten «Rester av plantevernmidler i bær 2012–2015» viser at restmengdene av plantevernmidler i bær på det norske markedet er lave. Mattilsynet har videre vurdert helsefaren ved å spise jordbær, bringebær og blåbær. Beregningen... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/rester_av_plantevernmidler_i_baer_20122015.31919 Publisert 26.04.2017 | Sist endret 13.08.2018

Trygg produksjon av rakfisk og andre innlandsfiskprodukter

De aller fleste produsenter av rakfisk og annen innlandsfisk har god styring og produserer trygge produkter. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn. Hva er undersøkt:54 virksomheter som lager produkter av innlandsfisk – de... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/mottak_tilvirking_fisk/trygg_produksjon_av_rakfisk_og_andre_innlandsfiskprodukter.26007 Publisert 04.04.2017 | Sist endret 04.04.2017