Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Tilsyn med matkontaktmaterialer 2019

Mattilsynet gjennomførte i 2019 et nasjonalt tilsynsprosjekt, «Tilsyn med matkontaktmaterialer». Målene for prosjektet var blant annet økt kompetanse og bedre regelverksetterlevelse i virksomheter som importerer, samhandler, produ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/tilsyn_med_matkontaktmaterialer_2019.40480 Publisert 25.09.2020 | Sist endret 12.10.2022

Radioaktivitet i mat – resultater fra Mattilsynets overvåkingen av næringsmidler i 2019

Mattilsynets nåværende overvåkings- og kartleggingsprogram (OK-program) for radioaktivt cesium i næringsmidler startet 2016. Denne rapporten sammenstiller resultatene fra overvåkningsprogrammet for mat og vannprøver tatt i 2019.  ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/radioaktivitet/radioaktivitet_i_mat__resultater_fra_mattilsynets_overvaakingen_av_naeringsmidler_i_2019.40401 Publisert 18.09.2020 | Sist endret 18.09.2020

EFSA risikovurderinger - sykdomsfremkallende mikroorganismer i frukt, bær og grønnsaker

EFSA (European Food Safety Authority) publiserte i april 2020 en risikovurdering knyttet til Listeria monocytogenes i fryste frukt og grønnsaker som blancheres før innfrysing. Risikovurderingen ble laget som en følge av et større ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/efsa_risikovurderinger__sykdomsfremkallende_mikroorganismer_i_frukt_baer_og_gronnsaker.40362 Publisert 14.09.2020 | Sist endret 17.09.2020