Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i kornprodukter 2021

Havforskningsinstituttet (HI) har, på oppdrag fra Mattilsynet, utført analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i kornprodukter. Formålet til prosjektet «Analyser av næringsstoffer, tungmetaller og mykotoksiner i ko... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_tungmetaller_og_mykotoksiner_i_kornprodukter_2021.44359 Publisert 23.09.2021 | Sist endret 05.01.2023

Miljøgifter i fisk 2020 - marine oljer

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2020» undersøkte ti marine oljer som brukes som kosttilskudd. Analysene viste at én av oljene oversteg grenseverdiene for dioksiner og dioksinlignende PCB. Hva undersøkte vi... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/miljogifter_i_fisk_2020__marine_oljer.44294 Publisert 17.09.2021 | Sist endret 27.09.2021