Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Tilsyn med sjømatområdet i 2022

Mattilsynets tilsyn med sjømat vil i 2022 rette seg mot hygienekrav og styringssystem basert på HACCP. Vi vil også se på sporbarhet, tilbaketrekking og identifikasjonsmerking. Fiskefartøy vil fortsatt bli inspisert i aktuelle seso... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/tilsyn_med_sjomatomraadet_i_2022.45651 Publisert 31.01.2022 | Sist endret 22.03.2022

Analyser av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker 2021

Havforskningsinstituttet (HI) har, på oppdrag fra Mattilsynet, utført analyser av næringsstoffer, tungmetaller, prosessfremkalte stoffer og mykotoksiner i 25 plantebaserte middagsretter og drikker. Formålet til prosjektet er å fre... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45515 Publisert 19.01.2022 | Sist endret 18.10.2022

Tilsyn med leverandører og produsenter av tilsetningsstoffer og tilsetningsstoffblandinger i 2022

I 2022 vil Mattilsynet føre et særskilt tilsyn med etterlevelse av kravet til spesifikasjoner på renhet og identitet for produktgruppen tilsetningsstoffer og tilsettingsstoffblandinger. Tilsynet vil bli gjennomført som en revisjon... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsetningsstoffer/tilsyn_med_leverandorer_og_produsenter_av_tilsetningsstoffer_og_tilsetningsstoffblandinger_i_2022.45627 Publisert 28.01.2022 | Sist endret 31.01.2022

Smilefjestilsyn i 2022

Smilefjestilsyn gjennomføres på restauranter, kafeer og lignende serveringssteder. Ordningen er laget for at publikum skal kunne gjøre seg kjent med resultatet av Mattilsynets tilsyn før de velger spisested. Dette ser vi etterSmil... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/smilefjestilsyn_i_2022.45642 Publisert 28.01.2022 | Sist endret 17.02.2022

Tilsyn med sjømateksport i 2022

Mattilsynet gjennomfører kontroll av eksportparti i forbindelse med innsending av forhåndsmelding og søknad om helsesertifikat for sjømat. Det er også viktig at produsenter og eksportører oppfyller særkravene enkelte land stiller ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/tilsyn_med_sjomateksport_i_2022.45600 Publisert 25.01.2022 | Sist endret 25.01.2022

Offentlig kontroll med beskyttelse av vanntilsigsområder og råvannskilder i 2022

Ved den offentlige kontrollen med drikkevannsforsyningen i 2022, vil Mattilsynet undersøke beskyttelse av vanntilsigsområder og råvannskilder. Vannverkseierne skal ha utarbeidet en farekartlegging for denne delen av vannforsynings... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/tilsyn_med_drikkevann/offentlig_kontroll_med_beskyttelse_av_vanntilsigsomraader_og_raavannskilder_i_2022.45366 Publisert 05.01.2022 | Sist endret 05.01.2022