Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Digital systemrevisjon av animalske virksomheter i 2022

Mattilsynet vil i 2022 gjennomføre digitale systemrevisjoner hos animalske virksomheter, som slakteri, viltbehandlingsanlegg, meieri, egg og kjøttforedlingsvirksomheter inkl. nedskjæring, kvernet kjøtt, tilberedt kjøtt, MUK og spi... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/digital_systemrevisjon_av_animalske_virksomheter_i_2022.46346 Publisert 07.04.2022 | Sist endret 07.04.2022

Risikovurdering av tungmetaller og arsen i gjødselvarer og jord

Risikovurderingen til VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø) viser at bruk av gjødselvarer som inneholder tungmetaller og arsen kan føre til at vi over tid får mer av slike stoffer i næringskjeden. Økning av arsen, kadmium, bly... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/organisk_gjodsel_jordforbedringsmidler_og_dyrkningsmedier/risikovurdering_av__tungmetaller_og_arsen_i_gjodselvarer_og_jord.46625 Publisert 25.04.2022 | Sist endret 25.04.2022

Storbritannia utsetter gjenværende krav om helsesertifikat og grensekontroll

Storbritannia kunngjorde den 28. april at kommende krav om helsesertifikat og grensekontroll for andre grensekontrollpliktige varegrupper enn levende dyr og avlsprodukter, er utsatt til slutten av 2023. Kontrolltiltak som allerede... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/storbritannia_utsetter_gjenvaerende_krav_om_helsesertifikat_og_grensekontroll.46692 Publisert 29.04.2022 | Sist endret 15.11.2022

Tillatt å eksportere rundfrossen notsei

Mattilsynet har innvilget midlertidig dispensasjon fra krav om bløgging og sløying av notsei som skal eksporteres. Det er de seneste fire årene gitt midlertidig dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriften §§ 7 og 8 med bakgrunn i e... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/mottak_tilvirking_fisk/tillatt_aa_eksportere_rundfrossen_notsei.46475 Publisert 08.04.2022 | Sist endret 15.11.2022