Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Analyser av melaminprodukter i 2021

Mattilsynet har analysert servise av melaminplast for migrasjon av formaldehyd og melamin. For ett av produktene var nivåene for høye. Dette produktet har Mattilsynet fulgt opp og skal ikke være på markedet lenger. Se sammendraget... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/analyser_av_melaminprodukter_i_2021.48862 Publisert 22.12.2022 | Sist endret 22.12.2022

Sjømatprodusenter som er godkjent i Kina, må søke om regodkjenning så fort som mulig og innen 31.12.2022

Godkjenningen til norske sjømatprodusenter som er godkjent i Kina, utløper 31. Mars 2023. Kinesiske myndigheter krever at virksomheter søker om regodkjenning 3 til 6 måneder før godkjenningen deres utløper. Hvis ikke, blir godkjen... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/sjomatprodusenter_som_er_godkjent_i_kina_maa_soke_om_regodkjenning_saa_fort_som_mulig_og_innen_31122022.48808 Publisert 19.12.2022 | Sist endret 19.12.2022

Kun elektronisk utveksling av sjømatsertifikatet for Sør-Korea fra 1. mars 2023

Fra og med 1. mars 2023 går Mattilsynet over til helelektronisk utveksling av sjømatsertifikatet til Sør-Korea og faser ut papirsertifikatene for sjømat utenom krepsdyr og skjell. Elektronisk utveksling forutsetter bruk av Mattils... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/kun_elektronisk_utveksling_av_sjomatsertifikatet_for_sorkorea_fra_1_mars_2023.48801 Publisert 16.12.2022 | Sist endret 04.01.2023

Kartlegging av uønskede stoffer i mat

Mattilsynet har utført en kartlegging av prosessfremkalte stoffer, mykotoksiner og tungmetaller i 106 matvarer fra dagligvarehandelen. Mattilsynet ønsker å kartlegge enkelte uønskede stoffer i matvarer vi spiser mye av. Kartleggin... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/prosessfremkalte_stoffer/kartlegging_av_uonskede_stoffer_i_mat.48613 Publisert 15.12.2022 | Sist endret 15.12.2022

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet fastsatte 12. desember 2022 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. EU-forordningene 2022/78 og 2022/566 fastsettes i norsk regelverk.Forordning 2022/78 endrer grens... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.48605 Publisert 13.12.2022 | Sist endret 13.12.2022

Kommende endring av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater

Forslag til endringer i vedleggene til forordning (EU) 2019/1793 om importkontroll av ikke animalske produkter har blitt vedtatt i EU. Det gjøres endringer til vedlegg I og II, der kontrollfrekvenser justeres, produkter fjernes fr... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/kommende_endring_av_reglene_om_import_av_frukt_gronnsaker_og_notter_fra_tredjestater.48573 Publisert 09.12.2022 | Sist endret 09.12.2022

Nytt helsesertifikat for eksport av sjømat til Serbia

I august 2022 opplyste myndighetene i Serbia om at helsesertifikatet for eksport av sjømat til Serbia ikke lenger var gyldig, og eksporten stoppet opp. Mattilsynet forhandlet frem et nytt helsesertifikat med serbiske myndigheter. ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/nytt_helsesertifikat_for_eksport_av_sjomat_til_serbia.48553 Publisert 08.12.2022 | Sist endret 08.12.2022