Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Tilsyn med ekstraordinært uttak i sone 2 Nordfjella i 2019

Statens Naturoppsyn (SNO) gjennomførte mars 2019 en felling av bukker i sone 2 Nordfjella. Mattilsynet førte tilsyn med fellingsaktiviteten, både når det gjaldt dyrehelse og dyrevelferd. Hva undersøkte vi?at rutinene for å hindre ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/tilsyn_med_ekstraordinaert_uttak_i_sone_2_nordfjella_i_2019.35335 Publisert 24.06.2019 | Sist endret 22.02.2021

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. tertial 2019

Fra og med januar til og med april 2019 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 3322 dyrehold. Hva undersøkte vi:I 3074 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko fo... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_1_tertial_2019.35239 Publisert 18.06.2019 | Sist endret 18.06.2019