Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. tertial 2020

Fra og med januar til og med april 2020 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 1335 dyrehold. Hva undersøkte vi: I 1143 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko f... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_1_tertial_2020.39336 Publisert 03.06.2020 | Sist endret 03.06.2020