Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Tilsyn med smittevern i fjørfehold med utegang i 2022

Høsten 2020 ble det for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa hos viltlevende fugl i Norge, og høsten 2021 fikk vi våre første utbrudd i to kommersielle verpehønsbesetninger. Vi må sannsynligvis venne oss til at det kan fin... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/tilsyn_med_smittevern_i_fjorfehold_med_utegang_i_2022.45563 Publisert 25.01.2022 | Sist endret 15.02.2022

Digitale tilsyn med sporbarhet i storfehold og småfehold

Mattilsynet ønsker å prøve ut digitale tilsyn. Hvert år skal vi gjøre et bestemt antall tilsyn med sporbarhet i storfehold og småfehold. Vi vil forsøke å gjennomføre noen av disse tilsynene digitalt i 2022. Dette ser vi etterSpor... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/sau_og_geit/digitale_tilsyn_med_sporbarhet_i_storfehold_og_smaafehold.45570 Publisert 25.01.2022 | Sist endret 25.01.2022

Tilsyn med salg av legemidler til akvariefisk fra dyrebutikker

Fra 1. januar 2021 ble det tillatt å selge enkelte legemidler uten markedsføringstillatelse til bruk i behandling av akvariefisk. Ordningen gjelder bare produkter som inneholder virkestoffer som er oppført på Legemiddelverkets «po... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/dyrebutikk/tilsyn_med_salg_av_legemidler_til_akvariefisk_fra_dyrebutikker.45572 Publisert 25.01.2022 | Sist endret 11.08.2022