Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser i 2022

I 2022 ble det ikke påvist positive besetninger i overvåkningsprogrammet for MRSA (meticillin-resistente Staphylococcus aureusi) norske svinebesetninger. Nye smittetilfeller kan likevel inntreffe. Derfor er det fortsatt viktig me... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/overvaakningsprogrammet_for_mrsa_hos_norske_griser_i_2022.49493 Publisert 23.02.2023 | Sist endret 23.02.2023

Mattilsynet opphever restriksjoner for tamme fugler i Innlandet

Siden 13. januar har det vært en rekke restriksjoner for tamme fugler i Innlandet etter utbruddet av den smittsomme dyresykdommen Newcastlesyke. Det har ikke blitt påvist smitte hos andre tamme fugler i sonene rundt utbruddet, og ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_opphever_restriksjoner_for_tamme_fugler_i_innlandet.49468 Publisert 20.02.2023 | Sist endret 20.02.2023

Opphever vernesone for Newcastlesyke for fugler i Innlandet

Den 13. januar ble det påvist Newcastlesyke i et dyrehold med duer i Sør-Odal kommune i Innlandet. For å forebygge videre smittespredning av denne alvorlige sykdommen, opprettet Mattilsynet soner med restriksjoner. 11. februar ble... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/new_castledisease/opphever_vernesone_for_newcastlesyke_for_fugler_i_innlandet.49393 Publisert 11.02.2023 | Sist endret 11.02.2023