Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Fant lite virus i utvandrende vill laksesmolt

I overvåkingen av helsestatus for vill laksefisk i sjø har Havforskningsinstituttet testet utvandrende villaks for virus som er vanlige i lakseoppdrett. Tre av 352 laksesmolt som ble undersøkt, testet positivt for kjente virussykd... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/fant_lite_virus_i_utvandrende_vill_laksesmolt.42929 Publisert 05.05.2021 | Sist endret 05.05.2021

Overvåkingsprogram 2020: Helsestatus hos vill anadrom laksefisk fra sjø til ferskvann

I forbindelse med overvåking av helsestatus hos vill anadrom laksefisk fra sjø til ferskvann i Norge, har Veterinærinstituttet undersøkt gjellehelse hos vill laksefisk. Formålet med overvåkingen er å avdekke sykdomsframkallende sm... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/overvaakingsprogram_2020_helsestatus_hos_vill_anadrom_laksefisk_fra_sjo_til_ferskvann.42933 Publisert 05.05.2021 | Sist endret 05.05.2021