Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2020

I 2020 ble 141 prøver av fôret til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi?85 fiskefôr,... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2020.43682 Publisert 29.06.2021 | Sist endret 29.06.2021

Overvåkingsprogram for krepsepest 2020

I 2020 ble smitte av krepsepest kun avdekket i sørlige deler av Rødnessjøen i Haldenvassdraget. Det var ikke tegn til spredning av krepsepest i noen av de andre områdene som ble overvåket, Mossevassdraget, Glommavassdraget og elve... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/krepsepest/overvaakingsprogram_for_krepsepest_2020.43323 Publisert 07.06.2021 | Sist endret 07.06.2021

Overvåkingsprogram for skjellsykdommer 2020

Den norske populasjonen av flatøsters blir vurdert å være fri for parasitten Bonamia spp. Utbredelsen av parasitten Marteilia pararefringens i blåskjell er sannsynligvis større enn tidligere antatt. Hva er undersøkt:Dyrkingsanlegg... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/Marteiliose/overvaakingsprogram_for_skjellsykdommer_2020.43315 Publisert 07.06.2021 | Sist endret 17.11.2022

Overvåkingsprogram VHS og IHN 2020

Det ble heller ikke i 2020 påvist VHS- eller IHN-virus i de ca. 500 prøvene tatt fra atlantisk laks, regnbueørret og ulike rensefiskarter fra oppdrettsanlegg langs store deler av kysten. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å d... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/vhs/overvaakingsprogram_vhs_og_ihn_2020.43313 Publisert 07.06.2021 | Sist endret 07.06.2021

Overvåkings- og friskmeldingsprogram for Gyrodactylus salaris 2020

Det ble heller ikke i 2020 påvist Gyrocactylus salaris i prøvene tatt fra atlantisk laks og regnbueørret i oppdrettsanlegg og vill laksefisk i vassdrag. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å dokumentere fristatus for Gyrodact... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/overvaakings_og_friskmeldingsprogram_for_gyrodactylus_salaris_2020.43288 Publisert 02.06.2021 | Sist endret 03.06.2021

Overvåking og kartlegging ILA og BKD 2020

Det ble ikke gjort funn i noen av de tre ILA-frie segmentene som overvåkes. I Norge er det tre ILA-frie segmenter (compartments) hvor det gjennomføres overvåking for å opprettholde den sykdomsfrie statusen.Om det er aktuelt med ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/overvaaking_og_kartlegging_ila_og_bkd_2020.43284 Publisert 02.06.2021 | Sist endret 03.06.2021