Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Forskrift om kontrollområde for PD i Flatanger, Namsos, Nærøysund, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland er opphevet

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, Flatanger, Namsos, Nærøysund, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland ble automatisk opphevet 29. nove... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/forskrift_om_kontrollomraade_for_pd_i_flatanger_namsos_naeroysund_leka_bindal_bronnoy_og_somna_kommuner_trondelag_og_nordland_er_opphevet.48481 Publisert 30.11.2022 | Sist endret 30.11.2022

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Tobbeholmane (10054) i Austevoll kommune i Vestland fylke. Sjøtroll Havbruk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivit... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_austevoll_kommune_i_vestland_fylke.48216 Publisert 20.10.2022 | Sist endret 20.10.2022

Mattilsynet har varslet vedtak om å avlive fisk i åtte merder på to lokaliteter hos Grieg Seafood Finnmark AS

Mattilsynet har varslet to vedtak mot Grieg Seafood Finnmark AS om at de må avlive og destruere fisk i fire merder på lokaliteten Laholmen og fire merder på lokalitet Vedbotn i Nordkapp kommune. Årsaken er høy dødelighet og dårlig... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/mattilsynet_har_varslet_vedtak_om_aa_avlive_fisk_i_aatte_merder_paa_to_lokaliteter_hos_grieg_seafood_finnmark_as.48203 Publisert 19.10.2022 | Sist endret 19.10.2022

Tilsyn med fiskehelse og fiskevelferd i 2022

Mattilsynets fiskehelse og -velferdstilsyn retter seg i 2022 mot dødelighets- og velferdshendelser, overskridelser av lakselusgrensen og fiskeslakterier. I tillegg skal vi veilede om dyrehelsepersonellets rolle og ansvar ved bruk ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/tilsyn_med_fiskehelse_og_fiskevelferd_i_2022.45717 Publisert 07.02.2022 | Sist endret 30.08.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag.

Mattilsynet har 15. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 19356 Kvalrosskjæret og 21676 Kråkholmen i Flatanger o... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_flatanger_namsos_og_naeroysund_kommuner_trondelag.47782 Publisert 15.08.2022 | Sist endret 15.08.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Stavanger, Strand og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 12. august 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Stavanger, Strand og Hjelmeland kommuner i Rogaland På grunn av nytt regelverk som gjennomfø... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_stavanger_strand_og_hjelmeland_kommuner_rogaland.47773 Publisert 12.08.2022 | Sist endret 12.08.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Bodø, Gildeskål og Beiarn kommuner, Nordland

Mattilsynet har 20. oktober 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Bodø, Gildeskål og Beiarn kommuner, Nordland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 35817 Storevika i Bodø kommune i Nordland.På grunn av nytt r... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_ila_i_bodo_gildeskaal_og_beiarn_kommuner_nordland.48211 Publisert 20.10.2022 | Sist endret 20.10.2022

Overvåking og kartlegging ILA og BKD 2021

Det ble ikke gjort funn av ILA eller BKD i det ILA-frie segmentet som overvåkes med hensyn på fristatus. Norge hadde tidligere tre ILA-segmenter med fristatus. To av dem ble suspendert i 2021. Derfor var det per 31.12.21 et ILA... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/overvaaking_og_kartlegging_ila_og_bkd_2021.46045 Publisert 09.03.2022 | Sist endret 09.03.2022

Overvåking og kartlegging av ILA-virus HPR0 i settefiskanlegg i 2021

ILAV HPR0 er den apatogene varianten av ILA-viruset og ble funnet i åtte av 78 settefiskanlegg. Det var ingen funn av den patogene virusvarianten av infeksiøs lakseanemi (ILA). Flere settefiskanlegg som har vært positive for ILA... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/overvaaking_og_kartlegging_av_ilavirus_hpr0_i_settefiskanlegg_i_2021.46047 Publisert 09.03.2022 | Sist endret 09.03.2022

Resistenstesting mot legemidler og ferskvann hos lakselus 2021

Resultatene fra resistenstesting i 2021 viser at lakselusen fremdeles har høyt resistensnivå mot legemidler. Overvåkingen viser også at lakselusen har noe høyere ferskvannstoleranse i de undersøkte lokalitetene som ligger i område... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/resistenstesting_mot_legemidler_og_ferskvann_hos_lakselus_2021.46186 Publisert 18.03.2022 | Sist endret 28.03.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 1. mars 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 36797 Korsnes i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fyl... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_karlsoy_lyngen_og_tromso_kommuner_troms_og_finnmark.45946 Publisert 01.03.2022 | Sist endret 01.03.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Meløy kommune, Nordland

Mattilsynet har 12. august 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Meløy kommune i Nordland På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_meloy_kommune_nordland.47759 Publisert 12.08.2022 | Sist endret 12.08.2022

Mattilsynet reduserer overvåkningssone i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Lurøy kommune, Nordland

Mattilsynet har 17. mars 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Lurøy kommune, Nordland, redusert overvåkningssonen i tråd med ny praksis ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA. Det er etablert en ny og mindre over... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_reduserer_overvaakningssone_i_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_luroy_kommune_nordland.46151 Publisert 17.03.2022 | Sist endret 17.03.2022

Furunkulose påvist på oppdrettsanlegg i Namsen-fjorden

Den klassiske varianten av furunkulose er påvist på rensefisk på en lokalitet i Namsen-fjorden i nordlig del av Trøndelag. Diagnosen er bekreftet. Det er også mistanke om furunkulose på en nabolokalitet tilhørende samme eier.Lokal... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/Furunkulose/furunkulose_paavist_paa_oppdrettsanlegg_i_namsenfjorden.47708 Publisert 04.08.2022 | Sist endret 04.08.2022

Vil du være med å sette standard for automatisk lakselustelling?

Mattilsynet og Standard Norge ønsker å utvikle en ny Norsk Standard for automatisk lusetelling. Vi inviterer nå fagpersoner til å delta i arbeidet. Vanskene med å telle og rapportere korrekte tall på lakselus er et stort og kjent ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/vil_du_vaere_med_aa_sette_standard_for_automatisk_lakselustelling.48300 Publisert 27.10.2022 | Sist endret 27.10.2022

Tilsyn med animaliebiprodukter i 2022

Mattilsynets tilsyn med virksomheter som håndterer animaliebiprodukter i 2022 kommer til å ha hovedfokus på kategorisering av animalske biprodukter som oppstår i landdyrslakteri samt mottakskontroll og sporing hos forbrenningsanle... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/animaliebiprodukter/tilsyn_med_animaliebiprodukter_i_2022.45861 Publisert 22.02.2022 | Sist endret 25.02.2022

Stor variasjon i lusepåslag på utvandrende laks

Resultatet fra den nasjonale overvåkingen av lakselusens påvirkning på vill laksefisk (NALO) viser at det også i 2021 var stor geografisk variasjon i lusepåslag på utvandrende laks. Overvåkingsprogrammet NALO kartlegger lakselusen... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/stor_variasjon_i_lusepaaslag_paa_utvandrende_laks.45409 Publisert 10.01.2022 | Sist endret 10.01.2022

Rapport 2021: Fant lite virus i utvandrende vill laksesmolt

I overvåkingen av helsestatus for vill laksefisk i sjø har Havforskningsinstituttet testet utvandrende villaks for virus som er vanlige i lakseoppdrett. To av 300 villakser som ble undersøkt, testet positivt for kjente virussykdom... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/rapport_2021_fant_lite_virus_i_utvandrende_vill_laksesmolt.46203 Publisert 21.03.2022 | Sist endret 21.03.2022

Avstand fra oppdrettsanlegg til farled inngår ikke lenger i saksbehandlingen ved etableringssøknader

Mattilsynet har besluttet at avstander til farled ikke lenger inngår ved søknader om etablering eller utvidelse av oppdrettsanlegg. Årsaken er behovet for mer kunnskap om betydningen av avstander mellom oppdrettsanlegg og farled o... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/akvakulturanlegg/avstand_fra_oppdrettsanlegg_til_farled_inngaar_ikke_lenger_i_saksbehandlingen_ved_etableringssoknader.45799 Publisert 16.02.2022 | Sist endret 16.02.2022